Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 7334/VPCP-QHQT về việc triển khai Thỏa thuận Việt Nam - Lào - Thái Lan về hoạt động vận tải du lịch đường bộ do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 7334/VPCP-QHQT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Văn Trọng Lý
Ngày ban hành: 19/12/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số:  7334/VPCP-QHQT
V/v triển khai Thỏa thuận Việt Nam - Lào - Thái Lan về hoạt động vận tải du lịch đường bộ

Hà Nội, ngày 19 tháng 12 năm 2007

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Giao thông vận tải, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ngoại giao, Tài chính, Công an, Quốc phòng, Y tế, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh Thành phố: Thừa Thiên Huế, Quảng Trị, Đà Nẵng, Quảng Nam, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Khánh Hòa, Đắk Lắk, Gia Lai, Kon Tum, Lâm Đồng.

Xét báo cáo của Bộ Giao thông vận tải tại văn bản số 7874/BGTVT-HTQT ngày 06 tháng 12 năm 2007 về kết quả Hội nghị Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải các nước ASEAN tổ chức tại Xinh-ga-po ngày 02 tháng 11 năm 2007, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

Giao Bộ Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với các Bộ: Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Quốc phòng, Công an, Tài chính, Y tế, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Ủy ban nhân dân các tỉnh có liên quan xây dựng các văn bản hướng dẫn, chuẩn bị các điều kiện cần thiết để triển khai thực hiện Thỏa thuận giữa các Chính phủ các nước Cộng hòa dân chủ Nhân dân Lào, Vương quốc Thái Lan và Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về hoạt động vận tải du lịch đường bộ với phía Lào và phía Thái Lan.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ,
- Các PTTg: Nguyễn Sinh Hùng, Phạm Gia Khiêm, Hoàng Trung Hải, Nguyễn Thiện Nhân;
- VPCP: BTCN, các PCN: Văn Trọng Lý, Phạm Viết Muôn;
các Vụ: CN, TH, Website CP;
- Lưu: VT, QHQT (3). 37

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Văn Trọng Lý

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 7334/VPCP-QHQT về việc triển khai Thỏa thuận Việt Nam - Lào - Thái Lan về hoạt động vận tải du lịch đường bộ do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.788
DMCA.com Protection Status

IP: 54.226.58.177