Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 7264/BGTVT-TC về việc báo cáo tình hình tài chính 6 tháng đầu năm 2008 do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Số hiệu: 7264/BGTVT-TC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải Người ký: Lê Mạnh Hùng
Ngày ban hành: 03/10/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập-Tự do-Hạnh phúc
---------

Số: 7264/BGTVT-TC
V/v: Báo cáo tình hình tài chính 6 tháng đầu năm 2008

Hà Nội, ngày 03 tháng 10 năm 2008

 

Kính gửi :

- Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 1;
- Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 4;
- Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 5;
- Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 6;
- Tổng công ty Xây dựng Thăng Long;
- Tổng công ty Xây dựng đường thuỷ;
- Công ty Vận tải và Xây dựng.

 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ Giao thông vận tải tại văn bản số 7109/BGTVT-QLXD ngày 26/9/2008 về việc đẩy nhanh tiến độ giải ngân các dự án giao thông và thông báo số 411/TB-BGTVT ngày 22/9/2008 về kết luận của lãnh đạo Bộ Giao thông vận tải tại các hội nghị giao ban xây dựng cơ bản ngành giao thông vận tải, để chuẩn bị cho hội nghị chuyên đề về năng lực tài chính và tháo gỡ khó khăn cho các nhà thầu, Bộ Giao thông vận tải yêu cầu các đơn vị báo cáo về tình hình tài chính 6 tháng đầu năm 2008 của đơn vị như phụ biểu kèm theo.

Ngoài ra, trong báo cáo cần phân tích những mặt thuận lợi, khó khăn về tài chính của đơn vị đặc biệt là những khó khăn, vướng mắc về năng lực tài chính khi thực hiện các dự án xây dựng giao thông, phân tích nguyên nhân và đề xuất các giải pháp, kiến nghị cụ thể. Báo cáo gửi về Bộ Giao thông vận tải (qua Vụ Tài chính) trước ngày 20 tháng 10 năm 2008.

Bộ yêu cầu các đơn vị khẩn trương thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng ( để b/c);
- Lưu VT,TC.

KT.BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Lê Mạnh Hùng

 

DANH SÁCH ĐƠN VỊ GỬI CÔNG VĂN

STT

Tên doanh nghiệp

1

Cục Hàng không Việt Nam

2

Cục Hàng hải Việt Nam

3

Cục Đường bộ Việt Nam

4

Trường Đại học GTVT TP Hồ Chí Minh

5

Trường Đại học Hàng hải

6

Trường Cao đẳng GTVT

7

Tổng công ty Hàng không Việt Nam

8

Tổng công ty Hàng hải Việt Nam

9

Tổng công ty Đường sắt Việt Nam

10

Tập đoàn Công nghiệp tàu thuỷ Việt Nam

11

Tổng công ty Cảng hàng không miền Nam

12

Tổng công ty Công nghiệp ô tô VN

13

Tổng công ty Tư vấn thiết kế GTVT

14

 Tổng công ty Đường sông miền Nam

15

Tổng công ty Xây dựng CTGT 1

16

Tổng công ty Xây dựng CTGT 4

17

Tổng công ty Xây dựng CTGT 5

18

Tổng công ty Xây dựng CTGT 6

19

Tổng công ty Xõy dựng CTGT8

20

Tổng công ty XD Thăng Long

21

Tổng công ty XD đường thuỷ

22

 Công ty Vận tải và Xếp dỡ đường thuỷ nội địa

23

 Công ty Vận tải đa phương thức

24

 Công ty XNK và Hợp tác đầu tư GTVT

25

Công ty Du lịch và Tiếp thị GTVT

26

Công ty Vận tải và Xây dựng

27

Nhà xuất bản giao thông vận tải

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 7264/BGTVT-TC về việc báo cáo tình hình tài chính 6 tháng đầu năm 2008 do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.898
DMCA.com Protection Status

IP: 35.172.201.102