Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 713/VPCP-TH phân công chuẩn bị Phiên họp thứ 28 của Ủy ban thường vụ Quốc hội do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 713/VPCP-TH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành: 29/01/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

Số: 713/VPCP-TH
V/v phân công chuẩn bị Phiên họp thứ 28 của UBTVQH

Hà Nội, ngày 29 tháng 01 năm 2010

 

Kính gửi: Bộ Tư pháp

Văn phòng Quốc hội có công văn số 178/VPQH-TH ngày 25/01/2010 về việc chuẩn bị phiên họp thứ 28 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (dự kiến ngày 09/02/2010). Căn cứ công văn trên của Văn phòng Quốc hội, thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng thường trực Nguyễn Sinh Hùng có ý kiến phân công nhiệm vụ như sau:

Bộ trưởng Bộ Tư pháp chuẩn bị, trình: Tờ trình của Chính phủ về việc điều chỉnh Chương trình xây dựng Luật, Pháp lệnh của Quốc hội năm 2010 và nhiệm kỳ khóa XII (2007-2011).

Sau khi Tờ trình được Thủ tướng Chính phủ đồng ý trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội, đồng chí Bộ trưởng Bộ Tư pháp thay mặt Chính phủ ký thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, đóng dấu Chính phủ, gửi 120 bản đến Văn phòng Quốc hội trước ngày 09/02/2010, đồng gửi Văn phòng Chính phủ 5 bản, đồng thời gửi kèm Bản điện tử tài liệu trên đến địa chỉ: Trung tâm tin học, Văn phòng Quốc hội, email: tt-tinhoc@qh.gov.vn và Nguyễn Thị Khánh, Phó Giám đốc Trung tâm tin học, Văn phòng Quốc hội, email: Khanhnt@qh.gov.vn để lập cơ sở dữ liệu điện tử phục vụ phiên họp.

Tài liệu phục vụ cuộc họp Ủy ban của Quốc hội để thẩm tra, cho ý kiến về nội dung trên, đề nghị Bộ Tư pháp cung cấp theo yêu cầu (về số lượng và thời hạn gửi tài liệu) của Ủy ban.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để quý Bộ biết, thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Chủ tịch QH (để b/c);
- Thủ tướng và các Phó Thủ tướng CP (để b/c);
- UBPL của QH;
- VPQH: Chủ nhiệm, Vụ TH, Vụ HC;
- VPCP: BTCN, các PCN, Vụ PL, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, TH (4).

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Nguyễn Xuân Phúc

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 713/VPCP-TH phân công chuẩn bị Phiên họp thứ 28 của Ủy ban thường vụ Quốc hội do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


998
DMCA.com Protection Status

IP: 54.82.119.116