Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 706/UBTVQH14-CTĐB năm 2021 về điều chỉnh lần thứ nhất số lượng cơ cấu, thành phần đại biểu Quốc hội khóa XV do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành

Số hiệu: 706/UBTVQH14-CTĐB Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Uỷ ban Thường vụ Quốc hội Người ký: Trần Văn Túy
Ngày ban hành: 23/02/2021 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN THƯỜNG VỤ
QUỐC HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 706/UBTVQH14-CTĐB
V/v điều chỉnh lần thứ nhất số lượng cơ cấu, thành phần ĐBQH khóa XV

Hà Nội, ngày 23 tháng 02 năm 2021

 

Kính gửi:

- Ủy ban bầu cử tỉnh Quảng Nam,
- Ban thường trực
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Nam,

Căn cứ Nghị quyết s 1226/NQ-UBTVQH14 ngày 22 tháng 02 năm 2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội điều chỉnh lần thứ nhất cơ cấu, thành phn, số lượng người của cơ quan, tổ chức, đơn vị ở trung ương và địa phương được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV; số lượng, cơ cấu và thành phần đại biểu Quốc hội khoá XV của tỉnh Quảng Nam được phân bổ như sau:

1. Tổng số đại biểu Quốc hội được bầu là 7 đại biểu.

- Số đại biểu do địa phương giới thiệu: 4 đại biu.

- Số đại biểu do trung ương giới thiệu: 3 đại biu.

2. Số đại biểu cư trú và làm việc tại địa phương dự kiến được phân b như sau:

a) Theo cơ cấu định hướng (cơ cấu khung đ các tnh, thành phtrực thuộc trung ương làm căn cứ đgiới thiệu người ứng cử) là 3 đại biu.

- Lãnh đạo chủ chốt của tỉnh: 1 đại biểu.

- Đại biểu chuyên trách: 1 đại biểu.

- Đại biểu Đoàn Thanh niên: 1 đại biu.

b) Theo cơ cấu hướng dẫn (cơ cấu linh hoạt để các tnh, thành phtrực thuộc trung ương làm căn cứ đgiới thiệu người ứng cử) là 1 đại biu do địa phương giới thiệu, ưu tiên lĩnh vực: Văn hoá, nghệ thuật, sản xuất kinh doanh ...

3. Cơ cấu kết hợp (là cấu theo chỉ tiêu kết hợp, một ngưi ứng cử đi biu Quốc hội có thể có nhiều hơn một cơ cấu kết hợp) do địa phương gii thiu:

- Người dân tộc thiểu số giới thiệu ứng cử: 2 người thuộc dân tộc Cơ Tu.

- Phụ nữ giới thiệu ứng cử: 4 người.

- Đại biểu ngoài Đảng: 1 người.

- Ưu tiên đại biểu tái cử khoảng: 2 người.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: HC, CTĐB.

Epas: 11773

TM. ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI
KT. CHỦ TỊCH
ỦY VIÊN
Trần Văn Túy

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 706/UBTVQH14-CTĐB năm 2021 về điều chỉnh lần thứ nhất số lượng cơ cấu, thành phần đại biểu Quốc hội khóa XV do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


64

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.139.152