Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 70/VP-TH về góp ý dự thảo Báo cáo kết quả nhiệm vụ năm 2009 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2010 của Bộ Tư pháp do Văn phòng Bộ Tư pháp ban hành

Số hiệu: 70/VP-TH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tư pháp Người ký: Đàm Văn Tuấn
Ngày ban hành: 03/02/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TƯ PHÁP
VĂN PHÒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 70/VP-TH
V/v góp ý dự thảo Báo cáo kết quả nhiệm vụ năm 2009 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2010 của Bộ Tư pháp

Hà Nội, ngày 03 tháng 02 năm 2010

 

Kính gửi: Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ

Để chuẩn bị Hội nghị đại biểu cán bộ, công chức, viên chức cơ quan Bộ Tư pháp năm 2009, Văn phòng Bộ đã xây dựng dự thảo Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2009 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2010 của Bộ Tư pháp (dự thảo Báo cáo được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Tư pháp, Trang Thông tin điều hành, Mục văn bản của các đơn vị cần lấy ý kiến, tại địa chỉ http://www.moj.gov.vn).

Đề nghị các đơn vị nghiên cứu, góp ý dự thảo Báo cáo và gửi vản bản góp ý tới Phòng Tổng hợp, Văn phòng Bộ (kèm file điện tử vào hộp thư: tonghopvpb@moj.gov.vn) trước 11h00 ngày 05/02/2009 (thứ Sáu), để kịp thời chỉnh sửa, hoàn thiện dự thảo Báo cáo, báo cáo Lãnh đạo Bộ.

Trân trọng cảm ơn./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên (để góp ý);
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các Thứ trưởng (để báo cáo);
- Chánh Văn phòng (để báo cáo);
- Cục CNTT (để đăng trên Cổng thông tin);
- Lưu: VT, TH.

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG
Đàm Văn Tuấn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 70/VP-TH về góp ý dự thảo Báo cáo kết quả nhiệm vụ năm 2009 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2010 của Bộ Tư pháp do Văn phòng Bộ Tư pháp ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.089
DMCA.com Protection Status

IP: 18.212.239.56