Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 695/BXD-QLN kiểm tra thực tế kết quả thực hiện Chương trình xây dựng cụm, tuyến dân cư vượt lũ vùng đồng bằng sông Cửu Long do Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 695/BXD-QLN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Nguyễn Trần Nam
Ngày ban hành: 27/04/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 695/BXD-QLN
V/v kiểm tra thực tế kết quả thực hiện Chương trình xây dựng cụm, tuyến dân cư vượt lũ vùng ĐBSCL.

Hà Nội, ngày 27 tháng 4 năm 2010

 

Kính gửi:

Uỷ ban nhân dân các tỉnh: Long An, Đồng Tháp, An Giang, Kiên Giang, Tiền Giang, Vĩnh Long, Hậu Giang và thành phố Cần Thơ

 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải giao Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan tổ chức kiểm tra thực tế kết quả thực hiện các dự án đầu tư thuộc giai đoạn 1 và kết quả thực hiện các dự án đầu tư bổ sung thuộc giai đoạn 2 của Chương trình xây dựng cụm, tuyến dân cư và nhà ở vùng ngập lũ đồng bằng sông Cửu Long; đồng thời phối hợp với các Bộ và địa phương liên quan rà soát, tính toán đầy đủ kinh phí đầu tư làm cơ sở điều chỉnh mức đầu tư; nghiên cứu xây dựng cơ chế, chính sách tài chính phù hợp trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định trong tháng 5/2010 (văn bản số 103/TB -VPCP ngày 21/4/2010 của Văn phòng Chính phủ thông báo ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại cuộc họp về việc triển khai thực hiện Chương trình xây dựng cụm, tuyến dân cư và nhà ở vùng ngập lũ đồng bằng sông Cửu Long (giai đoạn 2); Bộ Xây dựng thành lập đoàn công tác liên ngành đi kiểm tra thực tế, đồng thời triển khai thực hiện các nhiệm vụ Phó Thủ tướng giao.

Lịch kiểm tra và làm việc cụ thể tại từng địa phương xin xem Phụ lục kèm theo.

Để công tác kiểm tra và các buổi làm việc với các địa phương đạt được hiệu quả, Bộ Xây dựng đề nghị UBND các Tỉnh, Thành phố chỉ đạo chuẩn bị nội dung theo các Phụ lục gửi kèm theo công văn số 34/QLN ngày 21/4/2010 của Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản – Bộ Xây dựng (công văn này đã gửi cho Sở Xây dựng các Tỉnh, Thành phố).

Đề nghị UBND các Tỉnh, Thành phố quan tâm phối hợp, cử cán bộ làm việc và đi kiểm tra thực tế với Đoàn công tác liên ngành./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- BT Nguyễn Hồng Quân (để b/c);
- Sở Xây dựng các tỉnh trên;
- Lưu: VP, QLN (3).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Trần Nam

 

PHỤ LỤC

kèm theo công văn số 695/BXD-QLN ngày 27 tháng 4 năm 2010

LỊCH LÀM VIỆC VÀ KIỂM TRA THỰC TẾ TẠI CÁC ĐỊA PHƯƠNG CỦA ĐOÀN CÔNG TÁC LIÊN NGÀNH

1. Ngày 05/5/2010 (thứ 4):

Đoàn công tác tập trung tại thành phố Cần Thơ, tối nghỉ tại TP Cần Thơ.

2. Ngày 06/5/2010 (thứ 5): Kiểm tra và làm việc tại TP Cần Thơ.

Buổi sáng:

- 7h 30: đi kiểm tra thực tế tại các cụm, tuyến và bờ bao của TP Cần Thơ.

Buổi chiều:

- 13h 30: làm việc với Ban chỉ đạo xây dựng cụm, tuyến dân cư TP Cần Thơ.

-15h 30: đi Hậu Giang.

Buổi tối: Nghỉ tại Hậu Giang.

3. Ngày 07/5/2010 (thứ 6): Kiểm tra và làm việc tại tỉnh Hậu Giang.

Buổi sáng:

- 7h30: đi kiểm tra thực tế tại các cụm, tuyến dân cư của Tỉnh.

Buổi chiều:

- 13h 30: làm việc với Ban chỉ đạo xây dựng cụm, tuyến dân cư của Tỉnh .

- 15h 30: đi Kiên Giang.

Buổi tối: Nghỉ tại Kiên Giang.

4. Ngày 08/5/2010 (thứ 7): Kiểm tra và làm việc tại tỉnh Kiên Giang.

Buổi sáng:

- 7h30: đi kiểm tra thực tế tại các cụm, tuyến dân cư của Tỉnh.

Buổi chiều:

- 13h 30: làm việc với Ban chỉ đạo xây dựng cụm, tuyến dân cư của Tỉnh .

Buổi tối: Nghỉ tại Kiên Giang.

5. Ngày 09/5/2010 (Chủ nhật):

Đoàn về An Giang. Tối nghỉ tại An Giang.

6. Ngày 10/5/2010 (thứ 2): Kiểm tra và làm việc tại tỉnh An Giang (thời gian 1,5 ngày).

Buổi sáng:

- 7h 30: đi kiểm tra thực tế tại các cụm, tuyến dân cư của Tỉnh.

Buổi chiều:

- 13h 30: tiếp tục kiểm tra thực tế tại các cụm, tuyến dân cư của Tỉnh.

 Buổi tối: Nghỉ tại An Giang.

7. Ngày 11/5/2010 (thứ 3): Buổi sáng tiếp tục làm việc tại An Giang

Buổi sáng:

- 7h30: làm việc với Ban chỉ đạo xây dựng cụm, tuyến dân cư của Tỉnh.

- 9 h30: đi Đồng Tháp.

Buổi chiều: Kiểm tra và làm việc tại Đồng Tháp.

- 13h30: kiểm tra thực tế tại các cụm, tuyến dân cư của tỉnh Đồng Tháp.

Buổi tối: Nghỉ tại Đồng Tháp.

8. Ngày 12/5/2010 (thứ 4): Tiếp tục kiểm tra và làm việc tại Đồng Tháp.

Buổi sáng:

- 7h 30: đi kiểm tra thực tế tại các cụm, tuyến dân cư của Tỉnh.

Buổi chiều:

- 13h 30: làm việc với Ban chỉ đạo xây dựng cụm, tuyến dân cư của Tỉnh.

- 15 h30: đi Vĩnh Long.

Buổi tối: Nghỉ tại Vĩnh Long.

9. Ngày 13/5/2010 (thứ 5 ): Kiểm tra và làm việc tại tỉnh Vĩnh Long.

Buổi sáng:

- 7h 30: đi kiểm tra thực tế tại các cụm, tuyến và bờ bao của Tỉnh.

Buổi chiều:

- 13h 30: làm việc với Ban chỉ đạo xây dựng cụm, tuyến dân cư của Tỉnh.

- 15 h30: đi Tiền Giang.

Buổi tối: Nghỉ tại Tiền Giang.

10. Ngày 14/5/2010 (thứ 6 ): Kiểm tra và làm việc tại tỉnh Tiền Giang.

Buổi sáng:

- 7h 30: đi kiểm tra thực tế tại các cụm, tuyến và bờ bao của Tỉnh.

Buổi chiều:

- 13h 30: làm việc với Ban chỉ đạo xây dựng cụm, tuyến dân cư của Tỉnh.

- 15 h30: đi Long An.

Buổi tối: Nghỉ tại Long An.

11. Ngày 15/5/2010 (thứ 7 ): Kiểm tra và làm việc tại tỉnh Long An.

Buổi sáng:

- 7h 30: đi kiểm tra thực tế tại các cụm, tuyến dân cư của Tỉnh.

Buổi chiều:

- 13h 30: làm việc với Ban chỉ đạo xây dựng cụm, tuyến dân cư của Tỉnh.

- 15 h30: Về TP Hồ Chí Minh.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 695/BXD-QLN kiểm tra thực tế kết quả thực hiện Chương trình xây dựng cụm, tuyến dân cư vượt lũ vùng đồng bằng sông Cửu Long do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.980
DMCA.com Protection Status

IP: 35.175.120.59