Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 68/TA-TKTH báo cáo tình hình người bị kết án bỏ trốn sau khi xét xử do Tòa án nhân dân tối cao ban hành

Số hiệu: 68/TA-TKTH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tòa án nhân dân tối cao Người ký: Lê Văn Minh
Ngày ban hành: 06/07/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TÒA ÁN NHÂN DÂN
TỐI CAO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 68/TA-TKTH
V/v Báo cáo tình hình người bị kết án bỏ trốn sau khi xét xử

Hà Nội, ngày 06 tháng 07 năm 2012

 

Kính gửi:

- Đồng chí Chánh án Tòa án quân sự Trung ương;
- Đồng chí Chánh tòa Tòa Hình sự Tòa án nhân dân tối cao;
- Các đồng chí Chánh tòa các Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao;
- Các đồng chí Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

 

Để chuẩn bị các nội dung phục vụ cho việc Chánh án Tòa án nhân dân tối cao báo cáo Chủ tịch nước về tình hình người bị kết án bỏ trốn sau khi xét xử vào đầu tháng 8 năm 2012; theo ý kiến chỉ đạo của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, đề nghị các Đồng chí chỉ đạo rà soát và báo cáo số liệu về tình hình người bị kết án bỏ trốn sau khi xét xử theo các nội dung sau đây:

- Số liệu thống kê được lấy từ ngày 01/10/2011 đến ngày 30/6/2012 và nêu cụ thể số người bị kết án bỏ trốn trong từng giai đoạn cụ thể: sau khi xét xử sơ thẩm, sau khi xét xử phúc thẩm, sau khi xét xử giám đốc thẩm; nêu cụ thể số liệu người bị kết án bỏ trốn trong các trường hợp hủy bỏ biện pháp tạm giam, trường hợp không áp dụng biện pháp tạm giam; trường hợp chậm ra quyết định tạm giam bị cáo, trường hợp chậm ra quyết định thi hành án phạt tù, trường hợp đang bị tạm giam và trường hợp đang thi hành án;

- Các nguyên nhân khách quan và chủ quan để người bị kết án bỏ trốn;

- Các biện pháp khắc phục tình trạng người bị kết án bỏ trốn sau khi xét xử.

Báo cáo đề nghị gửi về Vụ Thống kê - Tổng hợp Tòa án nhân dân tối cao trước ngày 25/7/2012 để tổng hợp báo cáo Chánh án Tòa án nhân dân tối cao.

Trên đây là ý kiến chỉ đạo của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao về việc báo cáo tình hình người bị kết án bỏ trốn sau khi xét xử, Vụ Thống kê - Tổng hợp xin thông báo để các Đồng chí biết và thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Đ/c Chánh án TANDTC (để báo cáo)
- Đ/c Phó Chánh án TAND tối cao Đặng Quang Phương (để theo dõi, chỉ đạo);
- Lưu: VT, Vụ TKTH.

TL. CHÁNH ÁN
VỤ TRƯỞNG VỤ THỐNG KÊ - TỔNG HỢP
Lê Văn Minh

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 68/TA-TKTH báo cáo tình hình người bị kết án bỏ trốn sau khi xét xử do Tòa án nhân dân tối cao ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.043
DMCA.com Protection Status

IP: 54.167.15.6