Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 68/BXD-HĐXD năm 2016 về lập đề án thành lập Ban quản lý dự án khu vực Đền Hùng do Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 68/BXD-HĐXD Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Nguyễn Anh Tuấn
Ngày ban hành: 06/10/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 68/BXD-HĐXD
V/v lập đề án thành lập Ban QLDA khu vực Đền Hùng.

Hà Nội, ngày 06 tháng 10 năm 2016

 

Kính gửi: Sở Xây dựng tỉnh Phú Thọ

Bộ Xây dựng nhận được Văn bản số 812/SXD-HĐXD ngày 23/8/2016 của Sở Xây dựng tỉnh Phú Thọ đề nghị có ý kiến về việc lập Đề án thành lập Ban QLDA đầu tư xây dựng khu vực Đền Hùng. Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng có ý kiến sau:

Theo quy định tại Điểm b khoản 1 Điều 18 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP của Chính phủ về Quản lý dự án đầu tư xây dựng “Ban quản lý dự án chuyên ngành, Ban quản lý dự án khu vực do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thành lập gồm Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn”. Căn cứ quy định nêu trên, Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư số 16/2016/TT-BXD hướng dẫn thực hiện một số Điều của Nghị định số 59/2015/NĐ-CP của Chính phủ về hình thức tổ chức quản lý dự án đầu tư xây dựng. Theo đó, đối với các tỉnh đã có quy hoạch khu kinh tế, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu đô thị mới, khu bảo tồn thiên nhiên, được thành lập thêm Ban QLDA khu vực khi xét thấy cần thiết để quản lý các dự án thuộc khu vực đã được quy hoạch hoặc xem xét giao cho Ban Quản lý khu vực phát triển đô thị để quản lý dự án.

Với quy định nêu trên, đề nghị Sở Xây dựng tỉnh Phú Thọ xem xét về sự phù hợp với quy định của pháp luật khi lập đề án thành lập Ban QLDA khu vực Đền Hùng.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng, đề nghị Sở Xây dựng tỉnh Phú Thọ nghiên cứu thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VP, HĐXD, PXL (03).

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG





Nguyễn Anh Tuấn

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 68/BXD-HĐXD năm 2016 về lập đề án thành lập Ban quản lý dự án khu vực Đền Hùng do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


475

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.92.96.236