Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 6697/VPCP-KTN năm 2013 chủ trương thuê tư vấn nước ngoài và cho phép chỉ định đơn vị lập Quy hoạch chung thành phố Thái Bình và Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế ven biển Thái Bình đến năm 2030 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 6697/VPCP-KTN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Hữu Vũ
Ngày ban hành: 13/08/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6697/VPCP-KTN
V/v chủ trương thuê tư vấn nước ngoài và cho phép chỉ định đơn vị lập QHC Tp Thái Bình và QHCXD KKT ven biển Thái Bình đến năm 2030

Hà Nội, ngày 13 tháng 8 năm 2013

 

Kính gửi:

- Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình;
- Bộ Xây dựng.

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình (văn bản số 71/TTr-UBND ngày 05 tháng 6 năm 2013) về việc chủ trương thuê tư vấn nước ngoài và cho phép chỉ định đơn vị lập Quy hoạch chung thành phố Thái Bình đến năm 2030 và Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế ven biển Thái Bình đến năm 2030, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình thực hiện việc quy hoạch xây dựng theo đúng thẩm quyền và các quy định hiện hành; phối hợp với Bộ Xây dựng triển khai thực hiện theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 205/TB-VPCP ngày 31 tháng 5 năm 2013.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình, Bộ Xây dựng và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTTg Hoàng Trung Hải;
- Các Bộ: KH&ĐT, TC;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Hữu Vũ, Cổng TTĐT, các Vụ: TH, KTTH, V.III;
- Lưu: VT, KTN (3b)

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NGHIỆM
Nguyễn Hữu Vũ

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 6697/VPCP-KTN năm 2013 chủ trương thuê tư vấn nước ngoài và cho phép chỉ định đơn vị lập Quy hoạch chung thành phố Thái Bình và Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế ven biển Thái Bình đến năm 2030 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.173

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.227.2.246