Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 669/VPCP-QHQT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành: 03/02/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 669/VPCP-QHQT
V/v Báo cáo kết quả tham dự Hội nghị về Biến đổi khí hậu của LHQ.

Hà Nội, ngày 03 tháng 02 năm 2009

 

Kính gửi:

Các Bộ: Tài nguyên và Môi trường, Ngoại giao, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Khoa học và Công nghệ, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

 

Xét đề nghị của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại Báo cáo kết quả tham dự Hội nghị lần thứ 14 các Bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu và Hội nghị lần thứ 4 các Bên tham gia Nghị định thư Kyoto (công văn số 276/BC-BTNMT ngày 31 tháng 12 năm 2008), Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Bộ Tài nguyên và Môi trường thống nhất với Bộ Ngoại giao về việc cử Đoàn cấp cao của Chính phủ tham dự Hội nghị Biến đổi khí hậu lần thứ 15, tại Copenhagen (Đan Mạch) vào tháng 12 năm 2009, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

2.Giao Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện các công việc sau:

- Tổ chức triển khai các kết quả của hai Hội nghị trên.

- Khẩn trương tổ chức thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia về ứng phó với biến đổi khí hậu (NTP) đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; hướng dẫn các Bộ, ngành và địa phương liên quan thực hiện các nhiệm vụ được giao, huy động, bố trí đủ nguồn lực về tài chính và nhân lực để thực hiện thành công các mục tiêu của NTP.

- Chuẩn bị các nội dung hợp tác với Bộ Môi trường Ba Lan trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường để phục vụ cho hội đàm cấp cao giữa hai nước trong chuyến thăm Việt Nam của Thủ tướng Ba Lan vào năm 2009.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng CP và các PTT (để b/c);
- VPCP: BTCN, Vụ: TH, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (2)

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Nguyễn Xuân Phúc

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 669/VPCP-QHQT ngày 03/02/2009 về việc báo cáo kết quả tham dự Hội nghị về Biến đổi khí hậu của Liên hợp quốc do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.893

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.176.80