Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 6689/VPCP-KNTN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Kiều Đình Thụ
Ngày ban hành: 21/09/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6689/VPCP-KNTN
V/v xử lý sau thanh tra công tác quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ về chuyển giao công nghệ

Hà Nội, ngày 21 tháng 09 năm 2010

 

Kính gửi:

- Thanh tra Chính phủ;
- Đồng chí Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.

 

Xét báo cáo của Thanh tra Chính phủ tại Kết luận thanh tra số 2532/KL-TTCP-V.III ngày 26 tháng 8 năm 2010 và ý kiến giải trình của Bộ Khoa học và Công nghệ tại văn bản số 2198/BKHCN-TTra ngày 11 tháng 9 năm 2010 về kết quả thanh tra công tác quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ về chuyển giao công nghệ, Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng có ý kiến như sau:

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, theo thẩm quyền, chỉ đạo tổ chức thực hiện các kiến nghị của Thanh tra Chính phủ, sớm khắc phục các tồn tại, hạn chế trong lĩnh vực công tác này.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Thanh tra Chính phủ và đồng chí Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ biết và thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, các PTTg (để b/c);
- VP BCĐ TW về phòng, chống tham nhũng;
- VPCP: BTCN,  các PCN, Cổng TTĐT, các Vụ: KGVX, TH;
- Lưu: VT, KNTN (3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Kiều Đình Thụ

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 6689/VPCP-KNTN ngày 21/09/2010 xử lý sau thanh tra công tác quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ về chuyển giao công nghệ do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.130

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.104.143