Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 6659/TC/TCT của Bộ Tài chính về việc thực hiện đề án mở rộng uỷ nhiệm thu đối với Uỷ ban nhân dân xã

Số hiệu: 6659/TC/TCT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Trương Chí Trung
Ngày ban hành: 01/07/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 6659/TC/TCT
Về việc thực hiện đề án mở rộng unt đối với UBND  xã

Hà Nội, ngày 01 tháng 7 năm 2003

CÔNG VĂN

Kính gửi: UBND các Tỉnh, Thành phố trực thuộc Trung ương

Thực hiện Nghị quyết hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành Trung ương khoá IX về đổi mới và nâng cao chất lượng hệ thống chính thị ở cơ sở xã, phường, thị trấn và yêu cầu cải tiến công tác thu nộp thuế. Thời gian qua, Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định cho một số địa phương triển khai thí điểm uỷ nhiệm thu đối với UBND xã. Theo các quyết định này, cơ quan thuế được trích một tỷ lệ nhất định trên số thu để trả thù lao cho uỷ nhiệm thu, số còn lại nộp vào ngân sách Nhà nước. Qua triển khai, uỷ nhiệm thu đã góp phần tăng thu ngân sách Nhà nước, thúc đẩy chính quyền xã quan tâm đến quản lý nguồn thu, hỗ trợ cơ quan thuế đôn đốc thu nộp. Tuy nhiên, ngày 4/9/2002 Thủ tướng Chính phủ có Quyết định số 114/2002/QĐ-TTg cho phép ngành thuế được thực hiện thí điểm khoán biên chế và kinh phí hoạt động của ngành. Theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ, ngành thuế được trích một tỷ lệ phần trăm trên số thu để trang trải chi phí hoạt động, chi tiền lương cho công chức ngành thuế và chi thưởng cho các ngành liên quan. Vì vậy các quyết định của Bộ Tài chính cho phép được trích thù lao cho uỷ nhiệm thu trên số thu về thuế công thương nghiệp và dịch vụ ngoài quốc doanh đối với hộ khoán thuế ổn định đến nay không còn phù hợp nữa.

Để tiếp tục triển khai công tác mở rộng uỷ nhiệm thu đối với UBND xã, phường về thuế công thương nghiệp và dịch vụ ngoài quốc doanh đối với hộ khoán thuế ổn định, Bộ Tài chính đề nghị UBND tỉnh, thành phố chỉ đạo cơ quan thuế phối hợp với Sở Tài chính vật giá, UBND các cấp nghiên cứu xây dựng đề án uỷ nhiệm thu về thuế công thương nghiệp và dịch vụ ngoài quốc doanh đối với hộ khoán thuế ổn định cho UBND phường, xã nhằm nâng cao trách nhiệm và tạo sự chủ động cho chính quyền phường, xã trong thu chi ngân sách.

Cục thuế phối hợp với Sở Tài chính - Vật giá xây dựng đề án mở rộng uỷ nhiệm thu cho UBND phường xã, báo cáo UBND tỉnh, thành phố xem xét phê duyệt và có công văn đề nghị Bộ Tài chính (Tổng cục thuế) ra quyết định chấp thuận cho triển khai thực hiện.

Về kinh phí chi trả thù lao cho uỷ nhiệm thu:

- Đối với thuế sử dụng đất nông nghiệp, thuế nhà đất, thuế đối với hộ đánh bắt hải sản được thực hiện theo các văn bản hướng dẫn hiện hành.

- Đối với phí và lệ phí được áp dụng theo quy định của từng Thông tư, Quyết định cụ thể cho từng loại phí và lệ phí hiện hành.

- Từ ngày 1 tháng 9 năm 2003 thực hiện uỷ nhiệm thu đối với hộ kinh doanh công thương nghiệp và dịch vụ ngoài quốc doanh nộp thuế khoán ổn định cho UBND xã, phường. Số thuế uỷ nhiệm thu nộp 100% vào Ngân sách nhà nước; nguồn kinh phí chi trả thù lao cho uỷ nhiệm thu được lấy từ nguồn khoán chi của tổng cục thuế; Bộ Tài chính (Tổng cục thuế) sẽ xem xét cụ thể từng địa phương để hỗ trợ nguồn khoán chi.

Trong quá trình triển khai thực hiện đề nghị UBND tỉnh, thành phố thường xuyên quan tâm, chỉ đạo để thực hiện tốt chủ trương phân cấp cho địa phương theo hình thức uỷ nhiệm thu, nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý thu thuế, tăng cường quản lý Nhà nước trên địa bàn.

 

Trương Chí Trung

(Đã ký)

 

Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 6659/TC/TCT của Bộ Tài chính về việc thực hiện đề án mở rộng uỷ nhiệm thu đối với Uỷ ban nhân dân xã

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.985
DMCA.com Protection Status