Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 6572/BGDĐT-GDCN năm 2013 sáp nhập các trung tâm trên địa bàn cấp huyện do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Số hiệu: 6572/BGDĐT-GDCN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo Người ký: Bùi Văn Ga
Ngày ban hành: 24/09/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6572/BGDĐT-GDCN
V/v sáp nhập các trung tâm trên địa bàn cấp huyện

Hà Nội, ngày 24 tháng 09 năm 2013

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Thực hiện kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Thiện Nhân (tại Thông báo số 162/TB-VPCP ngày 15/4/2013 của Văn phòng Chính phủ) về việc giao Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp xây dựng Thông tư liên bộ hướng dẫn các địa phương rà soát, sắp xếp, xây dựng một trung tâm cấp huyện có các chức năng giáo dục thường xuyên, dạy nghề, tư vấn hướng nghiệp, giới thiệu việc làm, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã chủ trì phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội xây dựng Dự thảo Thông tư liên tịch về việc hướng dẫn sáp nhập các trung tâm trên địa bàn cấp huyện.

Dự thảo Thông tư liên tịch hướng dẫn sáp nhập các trung tâm trên địa bàn cấp huyện đang xin ý kiến góp ý của Bộ Tư pháp, Bộ Nội vụ và các cơ quan liên quan để báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét và quyết định, đồng thời đã được đăng tải trên trang Thông tin điện tử của Bộ Giáo dục và Đào tạo để xin ý kiến góp ý rộng rãi của các tổ chức, đơn vị và cá nhân trong xã hội.

Để đảm bảo thống nhất trong chỉ đạo và tránh gặp phải những khó khăn, bất cập sau này, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xem xét việc sáp nhập các trung tâm trên địa bàn cấp huyện thành một trung tâm thực hiện nhiều chức năng, sau khi Thông tư liên tịch trên được ban hành và có hiệu lực./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- PTTg Nguyễn Thiện Nhân (để báo cáo);
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Văn phòng Chính phủ (để báo cáo);
- Bộ LĐTBXH (để phối hợp);
- Sở GDĐT các tỉnh, thành phố;
- Lưu: VP, Vụ TCCB, Vụ GDCN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Văn Ga

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 6572/BGDĐT-GDCN năm 2013 sáp nhập các trung tâm trên địa bàn cấp huyện do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.345
DMCA.com Protection Status

IP: 34.228.30.69