Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 65/SKHĐT-VX công bố Quy hoạch phát triển nhân lực tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2011-2020 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai ban hành

Số hiệu: 65/SKHĐT-VX Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tỉnh Đồng Nai Người ký: Bồ Ngọc Thu
Ngày ban hành: 11/01/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

UBND TỈNH ĐỒNG NAI
SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 65/SKHĐT-VX
V/v Công bố Quy hoạch phát triển nhân lực tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2011-2020

Đồng Nai, ngày 11 tháng 01 năm 2012

 

Kính gửi:

- Các Sở, Ban, ngành trực thuộc UBND tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa

 

Căn cứ Quyết định số 3730/QĐ-UBND ngày 28/12/2011 của UBND tỉnh Đồng Nai v/v phê duyệt quy hoạch phát triển nhân lực tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2011-2020.

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Đồng Nai, Sở Kế hoạch và Đầu tư công bố Quy hoạch phát triển nhân lực tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2011-2020. (Chi tiết đề nghị tham khảo tại website: www.dpidongnai.gov.vn).

Để Quy hoạch phát triển nhân lực tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2011-2020 đạt mục tiêu đã đề ra, đề nghị các Sở, Ban, ngành và UBND các huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa căn cứ phần tổ chức thực hiện đã được UBND tỉnh phân công trong Quyết định Phê duyệt quy hoạch phát triển nhân lực tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2011-2020 để cụ thể hóa quy hoạch thành kế hoạch thực hiện hàng năm của đơn vị mình và trước mắt là triển khai kế hoạch năm 2012 gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư trong quý I/2012 để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh.

Quá trình thực hiện đề nghị các đơn vị có báo cáo kết quả thực hiện gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư hàng năm, cụ thể: Báo cáo 6 tháng đầu năm gửi trước ngày 18/5 và báo cáo năm gửi trước ngày 20/10 để Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp báo cáo UBND tỉnh kịp thời gian quy định.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng UBND tỉnh;
- Lưu: VT, VX

GIÁM ĐỐC
Bồ Ngọc Thu

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 65/SKHĐT-VX công bố Quy hoạch phát triển nhân lực tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2011-2020 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.128
DMCA.com Protection Status

IP: 3.84.182.112