Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 6354/BNN-PC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Nguyễn Văn Việt
Ngày ban hành: 22/11/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 6354/BNN-PC
V/v: Thời gian gửi hồ sơ đề nghị xây dựng dự án luật

Hà Nội, ngày 22 tháng 11 năm 2010

 

Kính gửi: ………………………………………

Để chuẩn bị Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2012 và nhiệm kỳ Quốc hội Nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, Bộ đã có Công văn số 3700/BNN-PC ngày 10 tháng 11 năm 2010 về việc Chuẩn bị hồ sơ đề nghị xây dựng dự án luật;

Ngày 18 tháng 11 năm 2010 Bộ Tư pháp có Công văn số 4082/BTP-VĐCXDPL về việc đề nghị xây dựng luật, pháp lệnh năm 2012 và Chương trình xây dựng Luật, pháp lệnh nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII, gửi kèm theo.

Thừa lệnh Bộ trưởng, Vụ Pháp chế đề nghị các đơn vị như sau:

1. Tiếp tục thực hiện Công văn số 3700/BNN-PC ngày 10 tháng 11 năm 2010 về việc Chuẩn bị hồ sơ đề nghị xây dựng dự án luật. Ngoài ra thực hiện theo hướng dẫn cụ thể theo Công văn số 4082/BTP-VĐCXDPL ngày 18/11/2010.

2. Tham khảo Mẫu báo cáo đánh giá tác động sơ bộ (Phụ lục 2), Thực hiện báo cáo đánh giá tác động pháp luật sơ bộ và cách thức đánh giá tác động tiêu cực.

3. Về Thời gian gửi hồ sơ:

- Đối với dự án Luật dự kiến trình Quốc hội, Ủy Ban thường vụ Quốc hội trong năm 2012, Hồ sơ đề nghị xây dựng dự án Luật gửi về Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn (Vụ Pháp chế) trước ngày 10/12/2010, để hoàn thiện gửi Bộ Tư pháp trước ngày 01/01/2011.

- Đề xuất về xây dựng các dự án luật khác để đưa vào chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của nhiệm kỳ quốc hội Khóa XIII (cần làm rõ cụ thể về thời gian dự án Luật dự án trình Quốc hội, UBTVQH) gửi về Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn (Vụ Pháp chế) trước ngày 30/01/2011 để hoàn thiện và tổng hợp gửi Bộ Tư pháp trước ngày 01/3/2011.

3. Để đảm bảo thống nhất về mặt hình thức cho tất cả các dự án luật, ngoài việc gửi thuyết minh dự án bằng văn bản, đề nghị gửi theo địa chỉ thư điện tử: xuandt.pc@mard.gov.vn

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Bộ;
- Văn phòng Bộ;
- Lưu VT, PC.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ PHÁP CHẾ
Nguyễn Văn Việt

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 6354/BNN-PC ngày 22/11/2010 về thời gian gửi hồ sơ đề nghị xây dựng dự án luật do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.895

DMCA.com Protection Status
IP: 44.210.99.209
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!