Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 6318/VPCP-TH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành: 08/09/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6318/VPCP-TH
V/v phân công chuẩn bị bổ sung phiên họp thứ 34 của UBTVQH

Hà Nội, ngày 08 tháng 09 năm 2010

 

Kính gửi:

- Bộ Tài chính;
- Bộ Tư pháp.

 

Văn phòng Quốc hội có công văn số 1624/VPQH-TH ngày 31/8/2010 về việc đề nghị chuẩn bị bổ sung tài liệu phục vụ phiên họp thứ 34 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (từ 13/9 đến 18/9/2010). Về việc này, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Bộ trưởng Bộ Tài chính chuẩn bị, trình:

- Tờ trình của Chính phủ và Dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về việc miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp giai đoạn 2011 - 2020.

- Tờ trình của Chính phủ về định mức phân bổ ngân sách nhà nước áp dụng cho thời kỳ ổn định ngân sách 2011-2015.

2. Bộ trưởng Bộ Tư pháp chuẩn bị, trình Dự án Luật phòng, chống mua, bán người.

Sau khi các Tờ trình, dự án Luật được Thủ tướng Chính phủ đồng ý trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các đồng chí Bộ trưởng thay mặt Chính phủ ký thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, đóng dấu Chính phủ, gửi 120 bản đến Văn phòng Quốc hội trước ngày 7/9/2010, đồng gửi Văn phòng Chính phủ 5 bản.

Tài liệu phục vụ cuộc họp các Ủy ban của Quốc hội để thẩm tra, cho ý kiến đối với các nội dung trên, đề nghị các Bộ cung cấp theo yêu cầu về số lượng và thời hạn gửi tài liệu của các Ủy ban.

Đề nghị gửi kèm Bản điện tử các tài liệu trên (nếu không phải là tài liệu mật) đến địa chỉ: Trung tâm Tin học, Văn phòng Quốc hội, email: tt-tinhoc@qh.gov.vn và Nguyễn Thị Khánh, Phó Giám đốc Trung tâm Tin học, Văn phòng Quốc hội, email: Khanhnt@.gov.vn để lập cơ sở dữ liệu điện tử phục vụ phiên họp.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các Bộ biết, thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Chủ tịch QH (để b/c);
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP (để b/c);
- Các UB của QH: TP, KT, TCNS;
- VPQH: Chủ nhiệm, Vụ TH, Vụ HC;
- VPCP: BTCN, các PCN: Kiều Đình Thụ, Phạm Văn Phượng, Các Vụ: PL, KTTH, NC, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, TH (4b).

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Nguyễn Xuân Phúc

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 6318/VPCP-TH ngày 08/09/2010 về phân công chuẩn bị bổ sung phiên họp thứ 34 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.345

DMCA.com Protection Status
IP: 3.234.244.181
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!