Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 6287/BGDĐT-TCCB Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo Người ký: Bùi Mạnh Nhị
Ngày ban hành: 01/10/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 6287/BGDĐT-TCCB
V/v tổ chức dự thi nâng ngạch lên chuyên viên chính năm 2010

Hà Nội, ngày 01 tháng 10 năm 2010

 

Kính gửi:

Các Đại học, trường đại học, cao đẳng và các đơn vị trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo

 

Bộ Nội vụ đồng ý để Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức kỳ thi nâng ngạch chuyên viên lên ngạch chuyên viên chính năm 2010 đối với công chức, viên chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo với chỉ tiêu dự thi là 150 người. Để chuẩn bị tổ chức kỳ thi, Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Thủ trưởng các Đại học, trường đại học, cao đẳng và các đơn vị trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo thực hiện các công việc sau:

1. Xét chọn cán bộ, công chức, viên chức có đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi nâng ngạch lên chuyên viên chính năm 2010 (theo các quy định trong mục I công văn số 3256/BNV-CCVC gửi kèm theo) để cử dự thi.

2. Lập danh sách cán bộ, công chức, viên chức dự thi (theo biểu mẫu số 1), kèm theo hồ sơ gửi về Bộ Giáo dục và Đào tạo (Vụ Tổ chức cán bộ) trước ngày 26/10/2010 để tổng hợp báo cáo Lãnh đạo Bộ xem xét, quyết định.

Hồ sơ gồm:

- Đơn xin dự thi nâng ngạch (theo mẫu kèm theo);

- Bản đánh giá, nhận xét của Thủ trưởng cơ quan sử dụng cán bộ, công chức, viên chức;

- Bản sao các văn bằng, chứng chỉ có xác nhận của cơ quan công chứng hoặc cơ quan quản lý cán bộ, công chức;

- Giấy xác nhận công trình, đề án, đề tài nghiên cứu khoa học đã hoàn thành theo tiêu chuẩn quy định của ngạch chuyên viên chính;

- Sơ yếu lý lịch cán bộ, công chức, viên chức (mẫu 2c-BNV/2008 ban hành kèm theo Quyết định số 02/2008/QĐ-BNV ngày 06/10/2008 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành mẫu biểu quản lý hồ sơ cán bộ, công chức) và 02 ảnh 4x6.

Hồ sơ của mỗi người dự thi được bỏ vào một phong bì riêng có kích thước 250 x 340 x 5 mm (theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 1 Quyết định số 06/2007/QĐ-BNV ngày 18/6/2007 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành thành phần hồ sơ cán bộ, công chức và mẫu biểu quản lý hồ sơ cán bộ, công chức).

3. Kỳ thi dự kiến được tổ chức vào cuối tháng 12/2010.

4. Lệ phí dự thi: theo quy định hiện hành.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Lưu: VT, TCCB.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ TỔ CHỨC CÁN BỘ
Bùi Mạnh Nhị

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 6287/BGDĐT-TCCB tổ chức dự thi nâng ngạch lên chuyên viên chính ngày 01/10/2010 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.663

DMCA.com Protection Status
IP: 18.206.12.157
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!