Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 6129/VPCP-QHQT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành: 26/10/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
*******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
******

Số: 6129/VPCP-QHQT
V/v DFID-AusAID-Sida tài trợ cho dự án của VP BCĐ TW về PCTN

Hà Nội, ngày 26 tháng 10 năm 2007

 

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Ngoại giao;
- Bộ Tài chính;
- Văn phòng Ban Chỉ đạo Trung ương về  Phòng chống tham nhũng.

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 7148/BKH-KTĐN ngày 01 tháng 10 năm 2007) về việc bổ sung danh mục dự án "Tăng cường năng lực cho Văn phòng Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống tham nhũng - giai đoạn 1" vào danh mục yêu cầu tài trợ ODA và tiếp nhận viện trợ, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý bổ sung dự án "Tăng cường năng lực cho Văn phòng Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống tham nhũng - giai đoạn 1" vào danh mục yêu cầu tài trợ ODA và cho phép tiếp nhận viện trợ không hoàn lại của DFID, AusAID và Sida để thực hiện theo các nội dung nêu tại điểm II công văn số 7148/BKH-KTĐN ngày 01 tháng 10 năm 2007 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

2. Giao Văn phòng Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống tham nhũng thẩm định, phê duyệt văn kiện dự án theo các quy định của pháp luật hiện hành. Văn phòng Ban Chỉ đạo phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư để hoàn tất các thủ tục pháp lý cần thiết đối với các nhà tài trợ để tiếp nhận khoản viện trợ không hoàn lại nêu trên cho dự án.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTCP, PTT Phạm Gia Khiêm (để b/c)
   PTT Trương Vĩnh Trọng (để b/c);
- VPCP: BTCN, PCN Kiều Đình Thụ;
các Vụ: NC, Vụ I, TH, Website CP;
- Lưu: VT, QHQT (3). 27

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Nguyễn Xuân Phúc

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 6129/VPCP-QHQT ngày 26/10/2007 về việc DFID-AusAID-Sida tài trợ cho dự án của Văn phòng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.340

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 18.205.176.39