Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 6018/VPCP-ĐP của Văn phòng Chính phủ về việc giải quyết đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Số hiệu: 6018/VPCP-ĐP Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Quốc Huy
Ngày ban hành: 19/10/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 6018/VPCP-ĐP
V/v: Giải quyết đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Hà Nội, ngày 19 tháng 10 năm 2006 

 

Kính gửi: Bộ Kế hoạch và đầu tư

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Tổ chức điều phối phát triển các Vùng Kinh tế trọng điểm (tại Công văn số 7211/CV-VPBCĐ ngày 02 tháng 10 năm 2006), Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Sinh Hùng, Trưởng ban Ban Chỉ đạo Tổ chức điều phối phát triển các Vùng Kinh tế trọng điểm có ý kiến như sau:

Đồng ý việc Bộ Kế hoạch và Đầu tư lồng Quy hoạch của 3 Vùng Kinh tế trọng điểm vào trong Quy hoạch các Vùng: Đồng bằng sông Hồng, Bắc Trung Bộ và Duyên Hải Trung Bộ, Đông Nam Bộ; tuy nhiên, trong quy hoạch các Vùng cần xác định các chỉ tiêu quy hạoch cho các Vùng Kinh tế trọng điểm.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các Bộ, cơ quan, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố liên quan biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các PTTCP;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- UBND tỉnh, TP trực thuộc TW;
- BTCN, PCN Nguyễn Quốc Huy;
  Các Vụ: TH, KTTH, CN, NN, VX, KG, IV;
- Lưu: VT, ĐP.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Quốc Huy

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 6018/VPCP-ĐP của Văn phòng Chính phủ về việc giải quyết đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.932
DMCA.com Protection Status

IP: 54.84.236.168