Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 5646/UBND-ĐT của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc thực hiện Quyết định số 87/2004/QĐ-TTg ngày 19/5/2004 của Thủ tướng Chính phủ

Số hiệu: 5646/UBND-ĐT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Nguyễn Văn Đua
Ngày ban hành: 08/08/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 5646/UBND-ĐT
V/v:Thực hiện Quyết định số 87/2004/QĐ-TTg ngày 19/5/2004 của Thủ tướng Chính phủ 

TP. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 08 năm 2006 

 

Kính gửi

- Các sở - ban – ngành thành phố
- Ủy ban nhân dân các quận - huyện
- Các ban quản lý dự án trực thuộc thành phố
- Các tổng công ty trực thuộc thành phố

 

Ngày 19 tháng 5 năm 2004, Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định số 87/2004/QĐ-TTg ban hành Quy chế quản lý hoạt động của nhà thầu nước ngoài trong lĩnh vực xây dựng tại Việt Nam; đồng thời, Bộ Xây dựng cũng đã ban hành Thông tư số 05/2004/TT-BXD , ngày 15 tháng 9 năm 2004 hướng dẫn thực hiện Quy chế này.

Theo ý kiến của Bộ Xây dựng tại Công văn số 1299/BXD-XL, ngày 05 tháng 7 năm 2006 về thực hiện Quyết định số 87/2004/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ (văn bản đính kèm); Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo như sau:

1. Để thực hiện tốt công tác quản lý hoạt động của nhà thầu nước ngoài theo đúng Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban nhân dân thành phố giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp cùng Sở Kế hoạch và Đầu tư và các Sở chuyên ngành để hướng dẫn các chủ đầu tư, các nhà thầu nước ngoài khi vào hoạt động tại thành phố Hồ Chí Minh phải thực hiện đúng các quy định của Quy chế quản lý hoạt động nhà thầu nước ngoài trong lĩnh vực xây dựng tại Việt Nam, ban hành theo Quyết định nêu trên của Thủ tướng Chính phủ; báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố về kết quả việc thực hiện trước ngày 15 tháng 9 năm 2006.

2. Giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp cùng Sở Thương mại, Sở Tài chính, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội và Công an thành phố tăng cường kiểm tra và xử lý vi phạm theo thẩm quyền trong việc thực hiện Quy chế này đối với các chủ đầu tư và nhà thầu nước ngoài hoạt động tại thành phố Hồ Chí Minh. Định kỳ 6 tháng, một năm (hoặc đột xuất khi phát hiện có các vi phạm), Sở Xây dựng tổng hợp tình hình hoạt động của các nhà thầu nước ngoài tại thành phố Hồ Chí Minh, báo cáo Bộ Xây dựng để Bộ Xây dựng tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Xây dựng (để bcáo);
- TTUB: CT, các PCT;
- VPHĐ-UB: CPVP;
- Các Tổ NCTH;
- Lưu: VT.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Đua

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 5646/UBND-ĐT của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc thực hiện Quyết định số 87/2004/QĐ-TTg ngày 19/5/2004 của Thủ tướng Chính phủ

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.481

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 35.173.57.84