Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 554/UBND-KT của UBND tỉnh An Giang về việc treo cờ tổ quốc Chào mừng "Mekong Festival 2006"

Số hiệu: 554/UBND-KT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tỉnh An Giang Người ký: Thái Hữu Phép
Ngày ban hành: 22/02/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 554/UBND-KT
V/v Treo cờ tổ quốc Chào mừng"Mekong Festival 2006"

Long Xuyên, ngày 22 tháng 02 năm 2006 

 

Kính gửi:  UBND huyện, thị, thành phố.

 

Nhân dịp Lễ hội "Mekong Festival 2006" diễn ra tại An Giang từ ngày 23 đến ngày 26 tháng 02 năm 2006, Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang yêu cầu:

Ủy ban nhân dân các huyện, thị, thành phố vận động nhân dân treo cờ tổ quốc trong suốt những ngày diễn ra Lễ hội Liên hoan Du lịch ĐBSCL, bắt đầu từ ngày 22/02/2006.

Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang yêu cầu UBND huyện, thị, thành phố khẩn trương tổ chức thực hiện.

 

Nơi nhận:
- Tỉnh Ủy, TT. HĐND tỉnh, TT. UBND tỉnh;
- UBND huyện, thị, thành phố (thực hiện);
- Ban tổ chức Liên hoan Du lịch;
- Báo An Giang, Đài PT-TH An Giang (phối hợp TH);
- Lưu VP, P.KT, VHXH.

TL. CHỦ TỊCH ỦY
BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHÁNH VĂN PHÒNG 
Thái Hữu Phép 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 554/UBND-KT của UBND tỉnh An Giang về việc treo cờ tổ quốc Chào mừng "Mekong Festival 2006"

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.349
DMCA.com Protection Status