Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 55/BTP-KHTC đôn đốc chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng cơ bản chậm lập Hồ sơ quyết toán do Bộ Tư pháp ban hành

Số hiệu: 55/BTP-KHTC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tư pháp Người ký: Nguyễn Đức Chính
Ngày ban hành: 08/02/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TƯ PHÁP
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 55/BTP-KHTC
V/v: Đôn đốc chủ đầu tư dự án ĐTXDCB chậm lập Hồ sơ quyết toán

Hà Nội, ngày 08 tháng 02 năm 2010

 

Kính gửi: Chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng công trình thuộc Bộ.

Trong thời gian qua, Bộ Tư pháp đã có nhiều công văn đôn đốc, nhắc nhở các chủ đầu tư trong việc lập Hồ sơ quyết toán dự án hoàn thành. Kết quả, một số chủ đầu tư đã chấp hành nghiêm túc ý kiến chỉ đạo của Bộ như: Cục Thi hành án dân sự tỉnh Kiên Giang, Hòa Bình, Đắc Lắc, Đồng Nai…về cơ bản đã quyết toán xong các dự án trong tỉnh.

Tuy nhiên, cho đến thời điểm hiện nay vẫn còn một số chủ đầu tư rất chậm chễ trong việc lập Hồ sơ quyết toán hoặc chậm hoàn chỉnh các hồ sơ đã gửi về Bộ nhưng danh mục còn thiếu, gây khó khăn trong việc theo dõi và quản lý vốn của Bộ và vi phạm

Chế tài xử phạt vi phạm về thời gian lập Hồ sơ quyết toán quy định tại Khoản 2 Điều 16 Nghị định số 23/2009/NĐ-CP ngày 27 tháng 2 năm 2009 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng và kinh doanh bất động sản, khai thác, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng, quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật, quản lý phát triển nhà và công sở: mức phạt từ 20 đến 30 triệu đồng đối với chủ đầu tư lập Hồ sơ quyết toán công trình chậm kể từ khi công trình đã nghiệm thu bàn giao và đưa vào khai thác sử dụng. Các chủ đầu tư đã vi phạm thời gian lập Hồ sơ quyết toán với số lượng dự án nhiều: Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hưng Yên, Nam Định, Long An, Cao Bằng, Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Quảng Nam...

Vì vậy, Bộ yêu cầu:

1. Các chủ đầu tư có tên trong danh sách ( phụ lục số 01) khẩn trương lập Hồ sơ quyết toán dự án gửi về Bộ để thẩm tra, phê duyệt. Danh mục Hồ sơ quyết toán quy định tại Thông tư số 33/2007/TT-BTC ngày 09 tháng 4 năm 2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước.

Khi gửi Hồ sơ quyết toán về Bộ, các chủ đầu tư cần gửi kèm phiếu gửi ( phụ lục số 2).

2. Cục trưởng cục Thi hành án dân sự tỉnh, TP trực thuộc Trung ương có trách nhiệm đôn đốc các chủ đầu tư là các Chi cục Thi hành án dân sự cấp quận, huyện, thành phố, thị xã thuộc tỉnh theo địa bàn quản lý trong việc lập Hồ sơ quyết toán đúng thời gian quy định.

3. Đối với các dự án hoàn thành từ năm 2008 trở về trước cho đến thời điểm hiện nay chưa gửi Hồ sơ quyết toán về Bộ để thẩm tra, phê duyệt, Bộ yêu cầu các chủ đầu tư đặc biệt quan tâm, đôn đốc và chịu trách nhiệm trước Bộ về thời gian lập Hồ sơ quyết toán. Trường hợp Hồ sơ quyết toán đã gửi về Bộ nhưng còn thiếu ( phụ lục số 1), chủ đầu tư cần sớm hoàn chỉnh hồ sơ theo yêu cầu hoặc liên hệ với cán bộ chuyên quản xây dựng để được hướng dẫn.

4. Việc lập Hồ sơ quyết toán đảm bảo đúng thời gian theo quy định sẽ là một trong những tiêu chí để Bộ xét thi đua, khen thưởng hàng năm cho cá nhân, tập thể đơn vị, đồng thời cũng là một trong những tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ công tác của năm khi thực hiện thu nhập tăng thêm hàng năm của chủ đầu tư.

Trường hợp các nhà thầu (tư vấn, xây lắp) không thực hiện trách nhiệm của mình trong việc thực hiện hợp đồng đã ký kết, chủ đầu tư kịp thời phản ánh về Bộ để có phương án xử lý.

Bộ yêu cầu các chủ đầu tư khẩn trương tổ chức thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Cục THADS tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Cục Công nghệ TT ( để đăng tải);
- Lưu VT,KHTC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Đức Chính

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 55/BTP-KHTC đôn đốc chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng cơ bản chậm lập Hồ sơ quyết toán do Bộ Tư pháp ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.292
DMCA.com Protection Status

IP: 18.205.246.238