Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 549/VPCP-XDPL về việc báo cáo 04 năm triển khai thực hiện Luật Ngân sách nhà nước do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 549/VPCP-XDPL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Kiều Đình Thụ
Ngày ban hành: 23/01/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 549/VPCP-XDPL
V/v báo cáo 04 năm triển khai thực hiện Luật Ngân sách nhà nước

Hà Nội, ngày 23 tháng 01 năm 2008

 

Kính gửi:

- Bộ Tài chính;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

 

Xét Báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Công văn số 8657/BKH-TCTT ngày 26 tháng 11 năm 2007); ý kiến của Bộ Tài chính (Công văn số 17192/BTC-NSNN ngày 18 tháng 12 năm 2007) về việc đánh giá 04 năm triển khai thực hiện Luật Ngân sách nhà nước, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Sinh Hùng có ý kiến như sau:

1. Bộ Kế hoạch và Đầu tư chuyển báo cáo nói trên cho Bộ Tài chính nghiên cứu, tổng hợp trong báo cáo chung về tình hình thực hiện Luật Ngân sách nhà nước năm 2002;

2. Giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư cùng các Bộ, địa phương đánh giá toàn diện tình hình thực hiện Luật Ngân sách nhà nước năm 2002, lập báo cáo trình Chính phủ trong năm 2008 để phục vụ cho việc nghiên cứu, xây dựng dự án Luật Ngân sách Nhà nước (sửa đổi), theo Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội Khóa XII và sự phân công của Thủ tướng Chính phủ.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg Chính phủ, PTTg Nguyễn Sinh Hùng (để b/c);
- VPCP: các PCN: Kiều Đình Thụ, Nguyễn Quốc Huy, TB Phạm Anh Tuấn; các Vụ: KTTH, TH;
- Website CP;
- Lưu: VT, XDPL (6)

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Kiều Đình Thụ

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 549/VPCP-XDPL về việc báo cáo 04 năm triển khai thực hiện Luật Ngân sách nhà nước do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.107

DMCA.com Protection Status
IP: 54.236.62.49