Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 5461/VPCP-PL năm 2019 về kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật thống nhất trong cả nước kỳ 2014-2018 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 5461/VPCP-PL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Duy Hưng
Ngày ban hành: 21/06/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5461/VPCP-PL
V/v kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật thống nhất trong cả nước kỳ 2014-2018

Hà Nội, ngày 21 tháng 06 năm 2019

 

Kính gửi:

- Bộ tư pháp;
- Các bộ, cơ quan ngang bộ;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Xét Báo cáo số 145/BC-BTP ngày 31 tháng 5 năm 2019 của Bộ Tư pháp về kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật thống nhất trong cả nước kỳ 2014-2018, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình có ý kiến như sau:

1. Đồng ý với nội dung báo cáo của Bộ Tư pháp tại Báo cáo số 145/BC-BTP ngày 31 tháng 5 năm 2019.

2. Các bộ, cơ quan ngang bộ và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương:

a) Khẩn trương sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới văn bản quy phạm pháp luật hoặc kiến nghị các cơ quan, người có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới văn bản quy phạm pháp luật để bảo đảm sự phù hợp, thống nhất của hệ thống pháp luật;

b) Tăng cường chỉ đạo công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật, thực hiện đúng quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật và Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ; đồng thời, tiếp tục quan tâm chỉ đạo, củng cố tổ chức, nâng cao năng lực cho cán bộ, công chức làm công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật; bảo đảm kinh phí theo quy định, pháp luật cho công tác này.

3. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tiếp tục đôn đốc, hướng dẫn các đơn vị cấp huyện, cấp xã thuộc phạm vi quản lý chưa hoàn thành việc hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật khẩn trương hoàn thành việc hệ thống hóa và công bố kết quả.

4. Thanh tra Chính phủ và Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông khẩn trương hoàn thành việc hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật và công bố kết quả hệ thống hóa theo đúng quy định của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các bộ, cơ quan biết, thực hiện./.

(Gửi kèm Báo cáo số 145/BC-BTP ngày 31 tháng 5 năm 2019 của Bộ Tư pháp)

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ, Cục: HC, KSTT, Cổng TTĐTCP;
- Lưu: VT, PL (2).

KT. BỘ  TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Duy Hưng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 5461/VPCP-PL năm 2019 về kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật thống nhất trong cả nước kỳ 2014-2018 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.504
DMCA.com Protection Status

IP: 3.227.233.55