Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 5303/VPCP-V.III năm 2016 điều chỉnh và phân công chuẩn bị Phiên họp thứ 50, Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIII và các Phiên họp thứ 2, 3 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIV do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 5303/VPCP-V.III Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Kiều Đình Thụ
Ngày ban hành: 29/06/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5303/VPCP-V.III
V/v Điều chỉnh và phân công chuẩn bị Phiên họp thứ 50, UBTVQH khóa XIII và các Phiên họp thứ 2, 3 của UBTVQH khóa XIV

Hà Nội, ngày 29 tháng 6 năm 2016

 

Kính gửi:

- Tổng Thư ký Quốc hội;
- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Công an, Tư pháp, Nội vụ, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giao thông vận tải, Khoa học và Công nghệ, Công Thương, V
ăn hóa, Thể thao và Du lịch;
- Thanh tra Chính phủ.

 

Tổng Thư ký Quốc hội có Văn bản số 246/TTKQH-TH ngày 24 tháng 6 năm 2016 về việc chuẩn bị Phiên họp thứ 50 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIII và Phiên họp thứ 2, thứ 3 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIV. Về việc này, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc có ý kiến như sau:

1. Đối với Phiên họp th 50, UBTVQH khóa XIII (dự kiến từ ngày 11 đến ngày 13 tháng 7 năm 2016)

a) Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư chuẩn bị Báo cáo của Chính phủ về tình hình triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đu năm 2016 và các giải pháp thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cui năm 2016;

b) Bộ Tài chính chuẩn bị:

- Báo cáo của Chính phủ về tình hình triển khai thực hiện nhiệm vụ ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm 2016 và các giải pháp thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016.

- Dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định về một số cơ chế đặc thù về đầu tư, tài chính, ngân sách và phân cấp quản lý đi với thành phố Đà Nng;

c) Bộ trưởng Bộ Nội vụ chuẩn bị Tờ trình của Chính phủ về cơ cấu tổ chức của Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV;

d) Bộ trưởng Bộ Tư pháp phối hợp chuẩn bị Tờ trình về dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội năm 2017 và dự kiến Điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2016.

2. Đối với Phiên họp thứ 2, UBTVQH khóa XIV (dự kiến từ ngày 15 đến ngày 18 tháng 8 năm 2016)

a) Bộ trưởng Bộ Công an chuẩn bị:

- Dự án Luật cảnh vệ.

- Dự án Luật công an xã;

b) Bộ trưởng Bộ Tài chính chuẩn bị:

- Tờ trình của Chính phủ về ban hành Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về Quy chế lập, thẩm tra, trình Quốc hội quyết định dự toán ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách trung ương và phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước (thay thế Nghị quyết số 387/2003/NQ-UBTVQH11).

- Dự thảo Nghị quyết về nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ chi thường xuyên.

3. Đối với Phiên họp thứ 3, UBTVQH khóa XIV (dự kiến từ ngày 12 đến ngày 16 tháng 9 năm 2016)

a) Bộ trưởng Bộ Công an chuẩn bị:

- Báo cáo của Chính phủ về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2016.

- Dự án Luật quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ;

b) Bộ trưởng Bộ Nội vụ phối hợp chuẩn bị:

- Dự án Luật về hội.

- Dự án Luật tín ngưỡng tôn giáo;

c) Bộ trưởng Bộ Tư pháp

- Chủ trì, phối hợp với các Bộ: Quốc phòng, Công an chuẩn bị Báo cáo của Chính phủ về công tác thi hành án năm 2016.

- Chuẩn bị:

+ Dự án Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước;

+ Dự án Luật trợ giúp pháp lý (sửa đổi).

- Phối hợp chuẩn bị dự án Luật đấu giá tài sản;

d) Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư chuẩn bị Dự án Luật hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ.

đ) Bộ trưởng Bộ Tài chính chuẩn bị:

- Dự án Luật quản lý, sử dụng tài sản nhà nước (sửa đổi).

- Dự thảo Nghị định về kinh doanh đặt cược đua ngựa, đua chó và bóng đá quốc tế.

e) Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chuẩn bị:

- Dự án Luật thủy lợi.

- Dự án Pháp lệnh giống cây trồng (sửa đổi).

- Dự án Pháp lệnh giống vật nuôi (sửa đổi).

g) Bộ trưởng Bộ Công Thương chuẩn bị Dự án Luật quản lý ngoại thương.

h) Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ chuẩn bị Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật chuyển giao công nghệ;

i) Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chuẩn bị Dự án Luật du lịch (sửa đổi);

k) Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải chuẩn bị Dự án Luật đường sắt (sửa đổi).

l) Tổng Thanh tra Chính phủ chuẩn bị Báo cáo của Chính phủ về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2016.

4. Đề nghị Tổng Thư ký Quốc hội báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc Điều chỉnh một số nội dung các Phiên họp

a) Dự án Luật quy hoạch: đề nghị chuyển sang Phiên họp thứ 3 (tháng 9 năm 2016) vì hin nay dự án Luật chưa được Chính phủ thông qua; Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang chuẩn bị báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định;

b) Dự án Luật phòng, chống tham nhũng (sửa đổi): đề nghị chuyển sang Phiên họp thứ 4 (tháng 10 năm 2016) vì Phiên họp thường kỳ tháng 9 năm 2016, Chính phủ mới xem xét, thông qua dự án Luật.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các Bộ, cơ quan ngang Bộ biết, thực hiện (xin gửi kèm bản chụp Văn bản số 246/TTKQH-TH của Tổng Thư ký Quốc hội)./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Chủ tịch Quốc hội (để b/c);
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- Hội đồng Dân tộc và các UB của Quốc hội;
- VPQH: Vụ TH, Vụ HC;
- VPCP: BTCN, các PCN, TGĐ Cổng TTĐT
, các Vụ: PL, KTTH, KTN, NC, TCCV; KGVX, V.I, TH, TKBT; VP BCSĐCP;
- Lưu: VT, V.III (3b).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Kiều Đình Thụ

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 5303/VPCP-V.III năm 2016 điều chỉnh và phân công chuẩn bị Phiên họp thứ 50, Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIII và các Phiên họp thứ 2, 3 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIV do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


620

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 100.25.42.117