Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 5131/VPCP-TCCB của Văn phòng Chính phủ về việc dự thảo Nghị định quy định việc áp dụng Pháp lệnh Cán bộ, công chức đối với cán bộ quản lý doanh nghiệp nhà nước

Số hiệu: 5131/VPCP-TCCB Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Đoàn Mạnh Giao
Ngày ban hành: 14/09/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 5131/VPCP-TCCB
V/v: Dự thảo Nghị định quy định việc áp dụng Pháp lệnh Cán bộ, công chức đối với cán bộ quản lý doanh nghiệp nhà nước

Hà Nội, ngày 14 tháng 09 năm 2006 

 

Kính gửi:

- Bộ Nội vụ
- Bộ Lao động
-Thương binh và xã hội

 

Về dự thảo Nghị định quy định việc áp dụng Pháp lệnh Cán bộ, công chức đối với cán bộ quản lý doanh nghiệp nhà nước, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Chính phủ không ban hành Nghị định quy định việc áp dụng Pháp lệnh Cán bộ, công chức đối với cán bộ quản lý doanh nghiệp nhà nước.

2. Bộ Nội vụ căn cứ Luật Doanh nghiệp nhà nước năm 2003, Luật Doanh nghiệp năm 2005 và các văn bản pháp luật khác có liên quan tiếp tục nghiên cứu, làm rõ nội dung quản lý, sử dụng cán bộ lãnh đạo, quản lý doanh nghiệp nhà nước thuộc thẩm quyền quyết định của Thủ tướng Chính phủ trong quá trình xây dựng Dự án Luật Công vụ.

3. Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Bộ Nội vụ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Tư pháp nghiên cứu, soạn thảo, trình Chính phủ Nghị định quy định về quyền lợi, nghĩa vụ, trách nhiệm, những việc không được làm, quy trình bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức, từ chức, khen thưởng, kỷ luật và trách nhiệm vật chất đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý và người lao động trong doanh nghiệp nhà nước, người đại diện phần vốn góp của nhà nước tại doanh nghiệp khác và người được cơ quan nhà nước điều động đến doanh nghiệp khác làm việc để thay thế Nghị định số 195-CP ngày 31 tháng 12 năm 1964 của Hội đồng Chính phủ ban hành điều lệ về kỷ luật lao động trong các xí nghiệp, cơ quan nhà nước.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các Bộ, cơ quan biết, thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, các PTTg;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Các tập đoàn kinh tế, Tổng công ty 91;
- VPCP: BTCN, các PCN Nguyễn Xuân Phúc, Phạm Viết Muôn,

các đơn vị: VX, TH, ĐMDN, CCHC, XDPL, Website CP;
- Lưu: Văn thư, TCCB.

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Đoàn Mạnh Giao

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 5131/VPCP-TCCB của Văn phòng Chính phủ về việc dự thảo Nghị định quy định việc áp dụng Pháp lệnh Cán bộ, công chức đối với cán bộ quản lý doanh nghiệp nhà nước

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.410

DMCA.com Protection Status
IP: 18.207.102.38