Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 50/CCTTHC về việc rút kinh nghiệm thực hiện thống kê thủ tục hành chính do Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 50/CCTTHC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành: 07/04/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔ CÔNG TÁC CHUYÊN TRÁCH CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------------

Số: 50/CCTTHC
V/v rút kinh nghiệm thực hiện thống kê thủ tục hành chính

Hà Nội, ngày 07 tháng 04 năm 2009

 

Kính gửi:

Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

 

Thực hiện Kế hoạch công tác của Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ (Công văn số 132/CCTTHC ngày 01 tháng 12 năm 2008), Tổ công tác chuyên trách đã làm việc với 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về tình hình triển khai công tác thống kê thủ tục hành chính theo yêu cầu của Đề án 30. Qua kết quả làm việc, Tổ công tác chuyên trách nhận thấy, những địa phương được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quan tâm chỉ đạo, lãnh đạo các sở, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã vào cuộc, Tổ công tác của địa phương có phương pháp triển khai khoa học thì việc thống kê đạt kết quả tốt. Bên cạnh đó, nhiều địa phương chưa xác định rõ phạm vi thống kê, cũng như chưa đảm bảo đầy đủ các điều kiện hoạt động của Tổ công tác, cụ thể như thiếu phòng làm việc riêng, thiếu máy vi tính, máy quét, cán bộ chuyên trách vẫn kiêm nhiệm các nhiệm vụ khác,.v.v…

Để đảm bảo chất lượng và tiến độ thống kê thủ tục hành chính theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ đề nghị các đồng chí chỉ đạo Tổ công tác thực hiện Đề án 30 của tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các cơ quan, tổ chức thực hiện thống kê thủ tục hành chính quán triệt các nội dung sau:

1. Về phạm vi thống kê

Thống kê đầy đủ các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan, đơn vị theo đặc thù địa phương, bao gồm tất cả các thủ tục hành chính giữa các cơ quan nhà nước với cá nhân, tổ chức liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh và đời sống nhân dân; các thủ tục hành chính giữa các cơ quan nhà nước có liên quan đến việc giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân và tổ chức.

2. Về việc điền biểu mẫu 1

- Thống kê đầy đủ các văn bản quy định thủ tục hành chính, yêu cầu, điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính bao gồm văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản hành chính khác.

- Đối với văn bản do cấp bộ trở lên ban hành, chỉ ghi tên, số, ký hiệu, ngày tháng năm ban hành, trích yếu nội dung của văn bản vào biểu mẫu 1 và không phải đính kèm. Đối với văn bản do địa phương ban hành, ngoài yêu cầu nói trên, cần ghi rõ ngày có hiệu lực của văn bản và đính kèm văn bản vào biểu mẫu 1.

3. Về việc nhập dữ liệu vào phần mềm máy xén

- Tổ công tác thực hiện Đề án 30 của tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm nhập vào phần mềm máy xén các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của đơn vị ngành dọc đóng trên địa bàn trên cơ sở các biểu mẫu 1 đã được cơ quan ngành dọc đóng trên địa bàn thống kê và được Tổ công tác của bộ chủ quản kiểm tra chất lượng. Trường hợp cơ quan ngành dọc đóng tại hai địa phương trở lên thì kết quả thống kê của địa phương nào gửi về cho Tổ công tác của địa phương đó nhập vào phần mềm máy xén.

- Trong trường hợp tốc độ nhập dữ liệu bị chậm, đề nghị các Tổ công tác kiểm tra lại đường truyền Internet, thiết lập cấu hình firewall của mạng nội bộ, v.v. Đề nghị các Tổ công tác bố trí một đường truyền ADSL riêng biệt phục vụ việc nhập dữ liệu để đảm bảo tốc độ nhập liệu.

- Đối với bộ thủ tục hành chính chung cấp xã và cấp huyện, trong mục Cơ quan thống kê không ghi tên huyện, xã cụ thể mà ghi chung là “xã” đối với các thủ tục hành chính chung của các xã; “phường” đối với các thủ tục hành chính chung của các phường; “thị trấn” đối với các thủ tục hành chính chung của các thị trấn; “huyện” đối với các thủ tục hành chính chung của các huyện; “quận” đối với các thủ tục hành chính chung của các quận; “thị xã” đối với các thủ tục hành chính chung của các thị xã; “thành phố thuộc tỉnh” đối với thủ tục hành chính của các thành phố thuộc tỉnh.

4. Về các điều kiện bảo đảm hoạt động của Tổ công tác

Đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương huy động chuyên gia ngắn hạn hỗ trợ việc kiểm tra chất lượng biểu mẫu 1 và nhập dữ liệu vào phần mềm máy xén; bố trí phòng làm việc và các trang thiết bị cần thiết theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 6279/VPCP-TCCV ngày 23 tháng 9 năm 2008.

Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ đề nghị các đồng chí quan tâm chỉ đạo./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng CP, các PTTg CP (để b/c);
- VPCP: BTCN, các PCN, TTĐT;
- TCTCT: Tổ phó và các thành viên;
- Lưu VT, CCTTHC (5).

TỔ TRƯỞNG
BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM VPCP
Nguyễn Xuân Phúc

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 50/CCTTHC về việc rút kinh nghiệm thực hiện thống kê thủ tục hành chính do Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.515

DMCA.com Protection Status
IP: 54.236.62.49