Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 4990/VPCP-KTN về đề án tổ chức họp trực tuyến từ Trung ương đến tận cấp xã, phường do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 4990/VPCP-KTN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Văn Trọng Lý
Ngày ban hành: 22/07/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 4990/VPCP-KTN
V/v đề án tổ chức họp trực tuyến từ Trung ương đến tận cấp xã, phường

Hà Nội, ngày 22 tháng 7 năm 2011

 

Kính gửi: Bộ Thông tin và Truyền thông.

Xét đề nghị của Bộ Thông tin và Truyền thông tại Tờ trình số 1606/TTr-BTTTT ngày 01 tháng 6 năm 2011 về việc đề xuất phương án triển khai Đề án "Tổ chức họp trực tuyến từ Trung ương đến tận cấp xã, phường", Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân có ý kiến chỉ đạo Bộ Thông tin và Truyền thông tiếp tục hoàn chỉnh Đề án theo các yêu cầu sau:

a) Khi họp trực tuyến giữa Chính phủ và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tất cả các quận, huyện và xã có thể theo dõi thời gian thực hình ảnh của điểm cầu Hà Nội (như được ngồi dự ở Hà Nội).

b) Khi Thủ tướng yêu cầu, đầu cầu Hà Nội có thể trao đổi có hình, có tiếng với một huyện nào đó trong cả nước.

c) Khi Thủ tướng yêu cầu, đầu cầu Hà Nội có thể trao đổi có hình, có tiếng với một xã nào đó trong cả nước.

Đề án của Bộ Thông tin và Truyền thông cần xác định lộ trình, thời gian thực hiện ba yêu cầu nêu trên. Phấn đấu trong năm 2011, thực hiện được yêu cầu tại điểm a và b, đầu năm 2012 thực hiện yêu cầu tại điểm c.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Thông tin và Truyền thông và các cơ quan biết, thực hiện./,.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng;
- Các Tập đoàn VNPT, Viettel;
- VPCP: BTCN, các PCN,
các Vụ: KGVX, KTTH, TH, Cổng TTĐT;
- Lưu: Văn thư, KTN (3b) TrT.24

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Văn Trọng Lý

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 4990/VPCP-KTN về đề án tổ chức họp trực tuyến từ Trung ương đến tận cấp xã, phường do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.598

DMCA.com Protection Status
IP: 54.236.62.49