Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 496/UBND-NCPC năm 2019 về đính chính Quyết định 08/2019/QĐ-UBND do tỉnh Tây Ninh ban hành

Số hiệu: 496/UBND-NCPC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tỉnh Tây Ninh Người ký: Trương Văn Hùng
Ngày ban hành: 20/03/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TÂY NINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 496/UBND-NCPC
V/v đính chính Quyết định số 08/2019/QĐ-UBND ngày 14 tháng 3 năm 2019

Tây Ninh, ngày 20 tháng 3 năm 2019

 

Kính gửi:

- Chính phủ;
- Bộ Xây dựng;
- Bộ Nội vụ;
- Cục Kiểm tra VBQPPL - Bộ Tư pháp;
- Vụ Pháp chế - Bộ Xây dựng;
- TTTU, TTHĐND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố.

Ngày 14/3/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 08/2019/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 3 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng tỉnh Tây Ninh ban hành kèm theo Quyết định số 12/2016/QĐ-UBND ngày 21 tháng 4 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh.

Do sơ sót trong khâu đánh máy văn bản, nay đính chính lại Điều 3 như sau:

“Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 3 năm 2019”.

Nay đính chính thành:

“Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25 tháng 3 năm 2019”./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- CT, PCT UBND tỉnh
;
- CVP; Phòng NCPC;
- Lưu: VT.

TL. CHỦ TỊCH
PHỤ TRÁCH VĂN PHÒNG
Trương Văn Hùng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 496/UBND-NCPC năm 2019 về đính chính Quyết định 08/2019/QĐ-UBND do tỉnh Tây Ninh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


424

DMCA.com Protection Status
IP: 3.237.205.144