Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 471/VPCP-QHQT về việc quá trình đàm phán giá mua bán điện và sản lượng điện mua bán của Cụm thủy điện Xê-ca-mản 1 tại Lào do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 471/VPCP-QHQT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành: 18/01/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------

Số: 471/VPCP-QHQT
V/v giá mua bán điện và sản lượng điện mua bán của Dự án Cụm thủy điện Xê-ca-mản 1

Hà Nội, ngày 18 tháng 01 năm 2008

 

Kính gửi:

- Bộ Công Thương;
- Bộ Xây dựng;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Tập đoàn Điện lực Việt Nam;
- Tổng công ty Sông Đà.

 

Xét đề nghị của Tổng công ty Sông Đà tại văn bản số 2302/TCT-ĐT ngày 28 tháng 12 năm 2007; báo cáo của Bộ Công Thương tại văn bản số 0178/BCT-NL ngày 04 tháng 01 năm 2008 về quá trình đàm phán giá mua bán điện và sản lượng điện mua bán của Cụm thủy điện Xê-ca-mản 1 tại Lào, Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

Giao Bộ Công Thương chủ trì tổ chức việc đàm phán giữa nhà đầu tư và Tập đoàn Điện lực Việt Nam về giá mua bán điện và quyết định giá mua bán điện, sản lượng điện mua bán của Dự án Cụm thủy điện Xê-ca-mản 1 (Lào) trong tháng 01 năm 2008, báo cáo kết quả lên Thủ tướng Chính phủ.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ;
- Các PTTg: Nguyễn Sinh Hùng, Hoàng Trung Hải;
- Công ty Điện Việt-Lào (G10, Thanh Xuân Nam);
- VPCP: BTCN, các PCN: Nguyễn Quốc Huy, Văn Trọng Lý,
các Vụ: CN, TH, Website CP;
- Lưu: VT, QHQT (3). 20

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Nguyễn Xuân Phúc

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 471/VPCP-QHQT về việc quá trình đàm phán giá mua bán điện và sản lượng điện mua bán của Cụm thủy điện Xê-ca-mản 1 tại Lào do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.225

DMCA.com Protection Status
IP: 34.234.223.227