Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 4629/BGTVT-MT thực hiện Luật Người khuyết tật trong lĩnh vực giao thông vận tải do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Số hiệu: 4629/BGTVT-MT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải Người ký: Lê Mạnh Hùng
Ngày ban hành: 02/08/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4629/BGTVT-MT
V/v Triển khai thực hiện Luật Người khuyết tật trong lĩnh vực giao thông vận tải.

Hà Nội, ngày 02 tháng 08 năm 2011

 

Kính gửi:

- Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ;
- Các Sở Giao thông vận tải.

 

Thực hiện Luật người khuyết tật số 51/2010/QH12 đã được Quốc hội khóa XII, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 17/6/2010, Bộ Giao thông vận tải yêu cầu các cơ quan, đơn vị triển khai các nội dung sau:

1. Tổ chức phổ biến Luật Người khuyết tật cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong phạm vi phụ trách, quản lý của đơn vị.

2. Tổ chức hướng dẫn, thực hiện các nội dung của Luật liên quan đến chức năng quản lý của đơn vị trong đó đặc biệt lưu ý các nội dung về:

- Xây dựng, cải tạo các công trình công cộng (nhà ga, bến xe, bến tàu …) phải bảo đảm điều kiện tiếp cận đối với người khuyết tật (Điều 39 và 40 của Luật).

- Trợ giúp, tạo điều kiện để người khuyết tật tham gia giao thông thuận tiện, an toàn (Điều 41 và 42 của Luật).

3. Đường sắt Việt Nam tập trung hoàn thành nhiệm vụ chế tạo thử nghiệm 01 toa xe đường sắt bảo đảm tiêu chuẩn giao thông tiếp cận, lựa chọn tuyến và công bố đưa vào sử dụng trong năm 2011.

4. Giao Vụ Kết cấu hạ tầng giao thông, Vụ Vận tải, Tổng cục Đường bộ Việt Nam. Cục Đăng kiểm Việt Nam nghiên cứu, đề xuất xây dựng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về kết cấu hạ tầng giao thông, phương tiện giao thông cá nhân của người khuyết tật, phương tiện giao thông công cộng để người khuyết tật tiếp cận sử dụng, cơ chế chính sách về vận tải khách có liên quan theo quy định tại Điều 41, 42 và Điều 50 của Luật.

5. Giao Vụ Môi trường là đầu mối theo dõi, đôn đốc và phối hợp với các cơ quan, đơn vị trong việc tổ chức thực hiện Luật Người khuyết tật.

Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, đơn vị cần khẩn trương báo cáo về Bộ Giao thông vận tải để kịp thời giải quyết.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ (để b/c);
- Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội;
- Liên hiệp Hội người Khuyết tật Việt Nam;
- Website Bộ GTVT;
- Lưu VT, MT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Lê Mạnh Hùng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 4629/BGTVT-MT thực hiện Luật Người khuyết tật trong lĩnh vực giao thông vận tải do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.153
DMCA.com Protection Status

IP: 54.234.114.202