Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 461/VP-T30 Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Thông tin và Truyền thông Người ký: Nguyễn Trọng Phát
Ngày ban hành: 19/11/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ THÔNG TIN VÀ
TRUYỀN THÔNG
VĂN PHÒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 461/VP-T30 
V/v hướng dẫn cập nhật, sửa đổi thủ tục hành chính vào Bộ thủ tục hành chính lĩnh vực thông tin và truyền thông.

Hà Nội, ngày 19 tháng 11 năm 2010

 

Kính gửi: Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ

Thực hiện Quyết định số 1699/QĐ-TTg ngày 20 tháng 10 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về thiết lập cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính; Căn cứ công văn 57/CCTTHC ngày 23/02/2010 của Tổ công tác chuyên trách CCTTHC của Thủ tướng Chính phủ hướng dẫn cập nhật, sửa đổi thủ tục hành chính vào CSDL quốc gia về thủ tục hành chính;

Văn phòng Bộ đề nghị các cơ quan, đơn vị nghiên cứu và hoàn thành việc cập nhật liên tục, thường xuyên đối với hồ sơ văn bản QPPL, hồ sơ TTHC mới được ban hành hoặc sửa đổi, bổ sung, thay thế; hết hiệu lực thi hành; hủy bỏ, bãi bỏ (sau đây gọi chung là sửa đổi), cụ thể như sau:

1. Đối với những TTHC mới được ban hành hoặc TTHC đã có trong Bộ TTHC của Bộ cần sửa đổi, bổ sung, thay thế, trong thời hạn tối đa 07 ngày kể từ ngày văn bản QPPL quy định về TTHC có hiệu lực thi hành, đơn vị có trách nhiệm rà soát, kê khai nội dung TTHC vào Biểu mẫu 1( Biểu mẫu thống kê giai đoạn I gửi kèm công văn 125/CCTTHC của Tổ công tác chuyên trách của Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 04/11/2008, các cơ quan đơn vị có thể download tại: http://thutuchanhchinh.vn/index.php/document/departement/3?page=3)

2. Đối với những TTHC đã có trong Bộ TTHC của Bộ nhưng hết hiệu lực thi hành do văn bản QPPL quy định về TTHC hết hiệu lực hoặc bị hủy bỏ, bãi bỏ, trong thời hạn tối đa 07 ngày đơn vị có trách nhiệm gửi công văn thông báo cho Tổ công tác 30 của Bộ để trình Lãnh đạo Bộ ký ban hành Quyết định công bố TTHC đã hết hiệu lực thi hành.

3. Đối với những TTHC do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành nhưng thống kê thiếu, chưa được công bố, đơn vị có trách nhiệm kê khai bổ sung và thông báo cho Tổ công tác 30 của Bộ để cập nhật.

Sau khi rà soát, thống kê và điền Biểu mẫu 1, đề nghị đơn vị có công văn thông báo ( mẫu tại phụ lục đính kèm), kèm Biểu mẫu 1, file mềm văn bản QPPL quy định về TTHC gửi Tổ công tác 30 của Bộ thẩm định, tổng hợp và dự thảo Quyết định công bố TTHC sửa đổi trình Lãnh đạo Bộ ký ban hành. Toàn bộ nội dung công bố trong Quyết định trên sẽ được cập nhật vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC.

Trân trọng./.

 

 

Nơi nhận:
-Như trên;
-Bộ trưởng (để b/c);
-Thứ trưởng Nguyễn Thành Hưng (để b/c);
-Thành viên T30;
-Lưu VP, T30. NTTH.25 

CHÁNH VĂN PHÒNG
Nguyễn Trọng Phát
Tổ trưởng Tổ công tác 30

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 461/VP-T30 ngày 19/11/2010 hướng dẫn cập nhật, sửa đổi thủ tục hành chính vào Bộ thủ tục hành chính lĩnh vực thông tin và truyền thông do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.504

DMCA.com Protection Status
IP: 44.222.218.145
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!