Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 4518/BGDĐT-GDĐH năm 2013 báo cáo bổ sung tình hình thực hiện Nghị định 134/2006/NĐ-CP của Chính phủ về cử tuyển do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Số hiệu: 4518/BGDĐT-GDĐH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo Người ký: Bùi Văn Ga
Ngày ban hành: 04/07/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4518/BGDĐT-GDĐH
V/v : báo cáo bổ sung tình hình thực hiện Nghị định số 134/2006/NĐ-CP của Chính phủ về cử tuyển.

Hà Nội, ngày 4 tháng 7 năm 2013

 

Kính gửi: Các sở giáo dục và đào tạo

Để chuẩn bị Hội nghị sơ kết 6 năm thực hiện Nghị định số 134/2006/NĐ-CP , ngày 14 tháng 11 năm 2006 của Chính phủ quy định chế độ cử tuyển vào các cơ sở giáo dục trình độ đại học, cao đẳng, trung cấp thuộc hệ thống giáo dục quốc dân Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các sở giáo dục và đào tạo báo cáo bổ sung một số nội dung sau:

1. Hoạt động đào tạo cử tuyển đối với trình độ trung cấp chuyên nghiệp của địa phương từ năm 2007 đến 2012 và kết quả bố trí việc làm cho học sinh sau tốt nghiệp (phụ lục kèm theo).

2. Kết quả bố trí việc làm sau khi tốt nghiệp cho sinh viên cử tuyển trình độ cao đẳng, đại học do địa phương cử đi học từ năm 2007 (phụ lục kèm theo).

(Công văn và phụ lục này có thể tải trên Website tại địa chỉ http://www.moet.gov.vn)

Báo cáo của các sở giáo dục và đào tạo xin gửi về Bộ Giáo dục và Đào tạo (qua Vụ Giáo dục Đại học) số 49 Đại Cồ Việt, Hai Bà Trưng, Hà Nội và qua địa chỉ Email: nmhung@moet.edu.vn; trước ngày 12/7/2013.

Mọi thông tin xin liên hệ qua số điện thoại 04.38681386

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Lưu: VT, Vụ GDĐH.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Văn Ga

 

PHỤ LỤC

MẪU THỐNG KÊ SỐ CỬ TUYỂN VÀ BỐ TRÍ VIỆC LÀM SAU TỐT NGHIỆP TỪ 2007 CỦA TỈNH /THÀNH PHỐ .......................
(Kèm theo Công văn số: 4518/BGDĐT-GDĐH ngày 4 tháng 7 năm 2013 báo cáo bổ sung tình hình thực hiện Nghị định số 134/2006/NĐ-CP về cử tuyển)

 

Năm

Cử tuyển

Bố trí việc làm sau TN

Ghi chú

 

Đại học

Cao đẳng

TCCN

Đại học

Cao đẳng

TCCN

 

 

2007

 

 

 

 

 

 

 

 

2008

 

 

 

 

 

 

 

 

2009

 

 

 

 

 

 

 

 

2010

 

 

 

 

 

 

 

 

2011

 

 

 

 

 

 

 

 

2012

 

 

 

 

 

 

 

 

Ngày ..... tháng 7 năm 2013
Người lập báo cáo
(kí và ghi rõ họ tên)
Điện thoại liên hệ:

 

 

Xác nhận của Lãnh đạo
Sở giáo dục và đào tạo
(kí và đóng dấu)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 4518/BGDĐT-GDĐH năm 2013 báo cáo bổ sung tình hình thực hiện Nghị định 134/2006/NĐ-CP của Chính phủ về cử tuyển do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.576

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 18.204.56.104