Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 4517/BGDĐT-KHTC năm 2013 đôn đốc báo cáo phương án tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính giai đoạn 2011-2013 theo Công văn 4051/BGDĐT-KHTC do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Số hiệu: 4517/BGDĐT-KHTC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo Người ký: Bùi Hồng Quang
Ngày ban hành: 04/07/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4517/BGDĐT-KHTC
V/v: đôn đốc báo cáo phương án tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính giai đoạn 2011-2013 theo CV 4051 ngày 17/6/2013.

Hà Nội, ngày 04 tháng 7 năm 2013

 

Kính gửi: Các trường và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ

Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có công văn số 4051/BGDĐT-KHTC ngày 17/6/2013 về việc đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính theo Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Thủ tướng Chính phủ (Nghị định 43) và Thông tư liên tịch số 07/2009/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 15/4/2009 của liên Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế đối với đơn vị sự nghiệp công lập giáo dục và đào tạo (Thông tư 07).

Đến nay, đã quá thời hạn nộp báo cáo theo quy định, nhưng còn rất nhiều đơn vị chưa nộp báo cáo. Trong số báo cáo của các đơn vị đã nộp, việc đánh giá Nghị định 43 và Thông tư 07 còn thiếu chi tiết, chưa đúng trọng tâm theo yêu cầu. Vụ Kế hoạch – Tài chính đề nghị:

- Đối với các đơn vị đã nộp báo cáo, cần bổ sung đánh giá chi tiết các nội dung sau đây:

+ Đánh giá những mặt được, những tồn tại của Nghị định 43;

+ Kiến nghị và đề xuất sửa đổi, bổ sung Nghị định 43.

- Đối với các đơn vị chưa nộp báo cáo, phải khẩn trương nộp về Bộ GD&ĐT theo yêu cầu của Công văn số 4051/BGDĐT-KHTC và đánh giá chi tiết các nội dung nói trên.

Để kịp thời tổng hợp, báo cáo Bộ Tài chính phương án phân bổ kinh phí năm 2014, đề nghị các đơn vị gửi báo cáo về Bộ GD&ĐT (Vụ Kế hoạch – Tài chính) trước ngày 10/7/2013 (gửi trước qua email: nahuan@moet.edu.vn).

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Lưu VT, Vụ KHTC.

TL.BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KẾ HOẠCH – TÀI CHÍNH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Bùi Hồng Quang

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 4517/BGDĐT-KHTC năm 2013 đôn đốc báo cáo phương án tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính giai đoạn 2011-2013 theo Công văn 4051/BGDĐT-KHTC do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.440

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.92.92.168