Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 4387/VPCP-TCCV thông báo ý kiến của Thủ tướng Chính phủ về việc phối hợp với OECD đánh giá về đề án 30 và việc tổ chức hội thảo ASEAN về cải cách thể chế do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 4387/VPCP-TCCV Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành: 24/06/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 4387/VPCP-TCCV
V/v thông báo ý kiến của TTgCP về việc phối hợp với OECD đánh giá về đề án 30 và việc tổ chức hội thảo ASEAN về cải cách thể chế

Hà Nội, ngày 24 tháng 06 năm 2010

 

Kính gửi:

- Bộ Ngoại giao;
- Bộ Công an;
- Bộ Nội vụ.

 

Xét đề nghị của Văn phòng Chính phủ về việc hợp tác với Tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế (OECD) trong việc thực hiện đánh giá về chương trình đơn giản hóa thủ tục hành chính của Việt Nam giai đoạn 2007 - 2010 (Công văn số 4288/VPCP-TCCV ngày 22 tháng 6 năm 2010), Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng có ý kiến chỉ đạo như sau:  

1. Giao Văn phòng Chính phủ phối hợp với Tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế (OECD) trong việc thực hiện đánh giá về chương trình đơn giản hóa thủ tục hành chính của Việt Nam giai đoạn 2007 - 2010 (đề án 30). Kết quả của việc đánh giá sẽ là thông tin tham khảo để xây dựng chương trình cải cách thủ tục hành chính và cải cách thể chế của Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020. Thời gian thực hiện từ tháng 6 đến tháng 12 năm 2010.

2. Trên cơ sở báo cáo đánh giá của OECD về đề án 30, giao Bộ Ngoại giao chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ và OECD tổ chức hội thảo ASEAN về cải cách thể chế vào tháng 12 năm 2010 để công bố và chia sẻ các kết quả của báo cáo đánh giá với các quốc gia trong khối ASEAN, thúc đẩy hợp tác giữa các quốc gia trong vùng về cải cách thể chế.   

Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.          

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, các PTTgCP (để báo cáo);
- VPCP: BTCN, các PCN, Vụ QHQT, Cổng TTĐT;
- HĐTV: các thành viên, Tổ thư ký;
- TCTCT: các Tổ phó;
- Lưu: VT, TCCV (5).

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Nguyễn Xuân Phúc  

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 4387/VPCP-TCCV thông báo ý kiến của Thủ tướng Chính phủ về việc phối hợp với OECD đánh giá về đề án 30 và việc tổ chức hội thảo ASEAN về cải cách thể chế do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.510
DMCA.com Protection Status

IP: 18.212.92.235