Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 4364/UBND-KSTTHC báo cáo kết quả rà soát thủ tục hành chính trọng tâm năm 2012 do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 4364/UBND-KSTTHC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Võ Văn Luận
Ngày ban hành: 29/08/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 4364/UBND-KSTTHC
V/v báo cáo kết quả rà soát thủ tục hành chính trọng tâm năm 2012

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 08 năm 2012

 

Kính gửi: Thủ trưởng các Sở, ngành thành phố.

Ngày 24 tháng 4 năm 2012, Ủy ban nhân dân thành phố có Công văn số 1841/UBND-KSTTHC về việc tổ chức thực hiện rà soát thủ tục hành chính trọng tâm năm 2012 tại thành phố, trong đó yêu cầu các Sở, ngành thành phố tổ chức thực hiện rà soát và gửi báo cáo kết quả rà soát thủ tục hành chính trước ngày 15 tháng 8 năm 2012. Tuy nhiên đến nay, Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố chỉ nhận được báo cáo của các đơn vị: Sở Cảnh sát Phòng cháy và Chữa cháy, Công an thành phố, Sở Tư pháp, Sở Quy hoạch - Kiến trúc và Sở Xây dựng.

Về việc này, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ngành thành phố là đơn vị chủ trì thực hiện rà soát thủ tục hành chính trọng tâm năm 2012 (theo phụ lục kèm theo Công văn nêu trên) phải hoàn thành ngay việc rà soát và báo cáo kết quả cho Ủy ban nhân dân thành phố, nội dung báo cáo đảm bảo thực hiện đúng yêu cầu, nội dung đã tập huấn và ý kiến góp ý của Cục Kiểm soát thủ tục hành chính, Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố tại buổi làm việc ngày 27 và 28 tháng 8 năm 2012.

2. Trên cơ sở dự thảo kết quả rà soát của Cục Kiểm soát thủ tục hành chính rà soát nhóm thủ tục hành chính, quy định có liên quan về thực hiện dự án đầu tư (Đầu tư - Đất đai - Xây dựng), (đính kèm); Yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ngành có liên quan nghiên cứu và góp ý cụ thể trực tiếp lên Sơ đồ gửi về Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố (Phòng kiểm soát thủ tục hành chính).

3. Thời gian hoàn thành hai nội dung nêu trên là trước ngày 15 tháng 9 năm 2012./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên (kèm dự thảo của Cục KSTTHC);
- TTUB: CT, các PCT;
- VPUB: CPVP;
- Các Phòng NCTH;
- Lưu: VT (KSTTHC/P).

TL. CHỦ TỊCH
CHÁNH VĂN PHÒNG
Võ Văn Luận

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 4364/UBND-KSTTHC báo cáo kết quả rà soát thủ tục hành chính trọng tâm năm 2012 do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.500
DMCA.com Protection Status

IP: 3.80.32.33