Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 4334/BGTVT-PCLB&TKCN về việc cử nhân sự tham gia Ban soạn thảo Quy chế hoạt động của Uỷ ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Số hiệu: 4334/BGTVT-PCLB&TKCN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải Người ký: Phạm Quý Tiêu
Ngày ban hành: 29/06/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------

Số: 4334/BGTVT-PCLB&TKCN
V/v: Cử nhân sự tham gia Ban soạn thảo Quy chế hoạt động của UB QG TKCN

Hà Nội, ngày 29 tháng 6 năm 2009

 

Kính gửi: Uỷ ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn

Phúc đáp công văn số 229/VP-KH ngày 22/6/2009 của Văn phòng Uỷ ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn về việc cử người tham gia Ban soạn thảo Quy chế hoạt động của Uỷ ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn, Bộ Giao thông vận tải cử:

Ông: Lê Quốc Thắng, chuyên viên của Ban chỉ đạo PCLB&TKCN

Điện thoại liên hệ: Cơ quan 04 3 9410235, di động 0912 317 327

Tham gia Ban soạn thảo Quy chế hoạt động của Uỷ ban QG TKCN

Bộ Giao thông vận tải đề nghị Uỷ ban QG TKCN giúp đỡ ông Lê Quốc Thắng hoàn thành nhiệm vụ./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường;
- Lưu VT, PCLB&TKCN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Phạm Quý Tiêu

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4334/BGTVT-PCLB&TKCN về việc cử nhân sự tham gia Ban soạn thảo Quy chế hoạt động của Uỷ ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.214

DMCA.com Protection Status
IP: 3.232.129.123