Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 4291 TC/THTK ngày 23/04/2004 của Bộ Tài chính về việc cấp mã số đơn vị sử dụng Ngân sách Nhà nước

Số hiệu: 4291TC/THTK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Phạm Văn Thuận
Ngày ban hành: 23/04/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4291 TC/THTK
V/v cấp mã số đơn vị sử dụng Ngân sách Nhà nước

Hà Nội, ngày 23 tháng 4 năm 2004

 

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan Chính phủ (Vụ Tài chính - Kế toán)
- Các cơ quan của Quốc hội (Vụ Tài chính - Kế toán)
- Các cơ quan Trung ương, các đoàn thể (Vụ Kế hoạch - Tài chính)
- Sở Tài chính các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

 

Sau hơn 3 năm triển khai thực hiện Quyết định số 172/2000/QĐ-BTC ngày 01/11/2000 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành Quy định về mã số đối với các đơn vị sử dụng ngân sách Nhà nước, các Bộ, ngành và Sở tài chính trong cả nước đã phối hợp tốt với Bộ Tài chính để thực hiện đăng ký kê khai cấp mã số ĐVSDNS, Điều này tạo thuận lợi cho công tác Điều hành, giao dịch và kiểm soát cho NSNN.

Tuy nhiên, hiện nay vẫn còn một số đơn vị sử dụng ngân sách Nhà nước mới được thành lập nhưng chưa thực hiện việc đăng ký kê khai để được cấp mã số, gây khó khăn trong giao dịch tại Kho bạc Nhà nước. Để khắc phục, Bộ Tài chính đề nghị các Vụ Tài chính - Kế toán (Kế hoạch - Tài chính) thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan của Quốc hội, cơ quan Trung ương các đoàn thể và các Sở Tài chính:

1. Ngay sau khi có quyết định thành lập đơn vị sử dụng ngân sách mới cần hướng dẫn đơn vị tiến hành kê khai để được cấp mã số theo đúng các quy định tại Quyết định số 172/2000/QĐ-BTC của Bộ Tài chính. Đồng thời khẩn trương rà soát lại các đơn vị cấp dưới của mình, đơn vị nào đến nay chưa được cấp mã số ĐVSDNS cần đăng ký kê khai với cơ quan Tài chính (Cục Tin học và Thống kê tài chính - Bộ Tài chính hoặc Sở Tài chính) để được cấp mã số (mẫu tờ kê khai đăng ký mã số đơn vị sử dụng ngân sách Nhà nước đính kèm).

2. Đối với các đơn vị đã được cấp mã số ĐVSDNS khi có quyết định sát nhập, giải thể hoặc thay đổi tên đơn vị, đơn vị quản lý cấp trên, chương ngân sách, địa Điểm, Kho bạc Nhà nước nơi giao dịch và số tài Khoản giao dịch... phải thông báo với cơ quan đã cấp mã số để được Điều chỉnh mã số ĐVSDNS.

Trong quá trình thực hiện nếu có các vướng mắc đề nghị liên hệ về Bộ Tài chính (Cục Tin học và Thống kê Tài chính, điện thoại: 04 8258395) để kịp thời giải quyết./.

 

TL. BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH
CỤC TRƯỞNG CỤC TIN HỌC VÀ THỐNG KÊ TÀI CHÍNH
Phạm Văn Thuận

 

 

Mẫu số 01-MSNS-BTC

BỘ, NGÀNH:...............
TỈNH, THÀNH PHỐ:...........

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

TỜ KHAI ĐĂNG KÝ MÃ SỐ ĐƠN VỊ SỬ DỤNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
(Ban hành kèm theo Quyết định số 172/QĐ-BTC ngày 01/11/2000)

1. Tên đơn vị:..............................................................................................................

2. Loại hình đơn vị: 

01- Đơn vị sự nghiệp kinh tế                                 05- Đơn vị sự nghiệp văn hoá thông tin

02- Đơn vị sự nghiệp nghiên cứu khoa học 06- Đơn vị quản lý hành chính

03- Đơn vị sự nghiệp giáo dục - đào tạo              07- Doanh nghiệp Nhà nước

04- Đơn vị sự nghiệp y tế                                     08- Đơn vị khác

3. Cấp - Chương Ngân sách: 

4. Cấp dự toán:

5. Đơn vị cấp trên quản lý trực tiếp:........................................................................

6. Quyết định thành lập

- Số quyết định:...........................................................................................................

- Ngày thành lập:.........................................................................................................

- Cơ quan ra quyết định:.............................................................................................

7. Địa Điểm.

- Tỉnh, Thành phố:.................................. Mã số:

- Quận, huyện:........................................ Mã số:

- Xã, phường:.......................................... Mã số:

- Số nhà, đường phố:..............................    ................................................................

8. Điện thoại:........................................... Fax:........................................................

9. Các mã số hiệu có của đơn vị.

- Mã số thuế...............................................................................................................

- Mã số sử dụng trong chương trình quản lý tài sản sau kiểm kê:............................

10. Các tài Khoản giao dịch tại Kho bạc

- Tài Khoản HMKP số:................................ tại Kho bạc:........................................

- Tài Khoản tiền gửi số:............................... tại Kho bạc:........................................

 

Ngày....... tháng.......... năm.......
Thủ trưởng đơn vị
(Ký tên, đóng dấu)

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4291 TC/THTK ngày 23/04/2004 của Bộ Tài chính về việc cấp mã số đơn vị sử dụng Ngân sách Nhà nước

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.129
DMCA.com Protection Status

IP: 35.175.182.106