Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 4249/VPCP-QHĐP năm 2019 xử lý kiến nghị của Chủ tịch Quốc hội đối với tỉnh Bình Thuận do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 4249/VPCP-QHĐP Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Văn Tùng
Ngày ban hành: 17/05/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4249/VPCP-QHĐP
V/v xử lý kiến nghị của Chủ tịch Quốc hội đối với tỉnh Bình Thuận

Hà Nội, ngày 17 tháng 5 năm 2019

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Công Thương, Tài nguyên và Môi trường, Giao thông vận tải, Quốc phòng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Ủy ban nhân dân tỉnh: Khánh Hòa, Bình Thuận.

Về một số kiến nghị của tỉnh Bình Thuận tại Thông báo kết luận số 2692/TB-TTKQH ngày 17 tháng 4 năm 2019 của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tại chuyến công tác tại Bình Thuận (sao gửi kèm theo), Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chỉ đạo như sau:

1. Về điều chỉnh khu vực dự trữ khoáng sản titan theo Quyết định số 645/QĐ-TTg ngày 06 tháng 5 năm 2014 và điều chỉnh quy hoạch phân vùng thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng quặng titan giai đoạn đến năm 2020, có xét tới năm 2030 theo Quyết định số 1546/QĐ-TTg ngày 03 tháng 9 năm 2013 của Thtướng Chính phủ: Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Công Thương khẩn trương thực hiện ý kiến chđạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 328/TB-VPCP ngày 30 tháng 8 năm 2018 của Văn phòng Chính phủ.

2. Về xử lý tro, xỉ và môi trường tại Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân:

Các Bộ: Xây dựng, Công Thương, Tài nguyên và Môi trường, Giao thông vận tải và Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận khẩn trương thực hiện nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 452/QĐ-TTg ngày 12 tháng 4 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 380/TB-VPCP ngày 28 tháng 9 năm 2018, số 3082/VPCP-CN ngày 17 tháng 4 năm 2019 của Văn phòng Chính phủ.

3. Về triển khai Dự án Cảng hàng không Phan Thiết: Yêu cầu Bộ Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với Bộ Quốc phòng, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban nhân dân tỉnh: Bình Thuận, Khánh Hòa khẩn trương thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Bình Thuận (Thông báo số 226/TB-VPCP ngày 26 tháng 6 năm 2018 của Văn phòng Chính phủ).

4. Về chuyển mục đích sử dụng đất rừng tại Dự án Hồ chứa nước Pa Két: Bộ Kế hoạch và Đu tư khn trương thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 149/TB-VPCP ngày 17 tháng 4 năm 2019 của Văn phòng Chính phủ.

5. Về chủ trương đầu tư Dự án hồ La Ngà: Giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan và Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận hoàn thiện hồ sơ và các thủ tục theo quy định của pháp luật về đầu tư công.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các Bộ, cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tập đoàn Điện lực Việt Nam;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg; TGĐ Cổng TTĐTCP, các Vụ: KTTH, CN, NN
;
- Lưu: V
T, QHĐP(3). Thg

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM

Nguyễn Văn Tùng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 4249/VPCP-QHĐP năm 2019 xử lý kiến nghị của Chủ tịch Quốc hội đối với tỉnh Bình Thuận do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.034
DMCA.com Protection Status

IP: 34.207.78.157