Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 4174/VPCP-TH về việc phiên họp Chính phủ tháng 6/2009 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 4174/VPCP-TH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Đinh Hữu Phí
Ngày ban hành: 19/06/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 4174/VPCP-TH
V/v phiên họp CP tháng 6/2009

Hà Nội, ngày 19 tháng 06 năm 2009

 

Kính gửi:

- Chánh Văn phòng các Bộ, cơ quan ngang Bộ;
- Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc TW.

 

Thủ tướng Chính phủ quyết định tổ chức phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6 năm 2009 vào hai ngày 6 - 7 tháng 7 năm 2009.

Tại phiên họp này Chính phủ mời lãnh đạo UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và giám đốc một số các Sở, ban ngành trực thuộc tham dự họp (trực tuyến) phần về đánh giá kiểm điểm chỉ đạo điều hành của Chính phủ và tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm.

Xin trân trọng thông báo để các đồng chí biết, báo cáo Lãnh đạo Bộ, cơ quan bố trí thời gian dự họp. Giấy mời họp chính thức sẽ gửi sau.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- BTCN, các PCN (để báo cáo);
- Trợ lý TTg, Thư ký các PTTg;
- Vụ TH, Văn phòng TW Đảng (để phối hợp);
- Các Vụ: KTTH, KTN, KGVX, ĐP, PL, KNTN, TKBT, TCCV, QHQT, TTĐT; TTTH, Cục QT.
- Lưu: VT, TH (4).

TL. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
VỤ TRƯỞNG VỤ TỔNG HỢP
Đinh Hữu Phí

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4174/VPCP-TH về việc phiên họp Chính phủ tháng 6/2009 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.016

DMCA.com Protection Status
IP: 3.239.192.241