Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 4169/VPCP-TCCB về việc xây dựng các nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 4169/VPCP-TCCB Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành: 26/07/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 4169/VPCP-TCCB
V/v xây dựng các nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ

Hà Nội, ngày 26 tháng 7 năm 2007

 

Kính gửi:

- Bộ Nội vụ;
- Bộ Tư pháp.

 

Xét đề nghị của Bộ Nội vụ tại Công văn số 2006/BNV-TCBC ngày 13 tháng 7 năm 2007 về việc triển khai xây dựng các nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng có ý kiến như sau:

1. Việc xây dựng các nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ cần được tiến hành khẩn trương nhưng phải đạt được yêu cầu về chất lượng, tuân thủ các quy định của pháp luật về xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

2. Căn cứ quy định của pháp luật hiện hành, Văn phòng Chính phủ chủ trì, phối hợp với Bộ Nội vụ và Bộ Tư pháp nghiên cứu biện pháp tổ chức việc xây dựng, trình Chính phủ ban hành các nghị định nêu trên, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 5 tháng 8 năm 2007.

Văn phòng Chính phủ thông báo xin thông báo để Bộ Nội vụ, Bộ Tư pháp biết, thực hiện (kèm theo Công văn này là bản sao Công văn số 2006/BNV-TCBC ngày 13 tháng 7 năm 2007 của Bộ Nội vụ).

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg CP, các PTTg CP;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ
- VPCP: BTCN, các PCN; Website CP; các Vụ, đơn vị: TH, CCHC, XDPL;
- Lưu: VT, TCCB (05).Hào 65b

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Xuân Phúc

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4169/VPCP-TCCB về việc xây dựng các nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


789
DMCA.com Protection Status

IP: 54.236.246.85