Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 4156/BGTVT-TCCB Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải Người ký: Trần Doãn Thọ
Ngày ban hành: 22/06/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------

Số: 4156/BGTVT-TCCB
V/v tổ chức kiểm tra sát hạch năng lực công chức

Hà Nội, ngày 22 tháng 6 năm 2009

 

Kính gửi:

 

Các Cục: Đường bộ Việt Nam, Hàng hải Việt Nam, Hàng không Việt Nam, Đường sắt Việt Nam, Đường thủy nội địa Việt Nam, Cục Quản lý xây dựng và chất lượng CTGT.

 

Căn cứ các quy định về chuyển ngạch công chức tại Nghị định số 117/2003/NĐ-CP ngày 10/10/2003 của Chính phủ về việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ công chức trong các cơ quan nhà nước, Nghị định số 09/2007/NĐ-CP ngày 15/01/2007 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 117/2003/NĐ-CP và các văn bản hướng dẫn thực hiện, Bộ đề nghị Thủ trưởng Cơ quan Bộ, Cục trưởng các Cục chỉ đạo và triển khai thực hiện việc chuyển ngạch cho công chức, viên chức được điều động, tiếp nhận từ các cơ quan, tổ chức, đơn vị của Nhà nước mà hiện nay đang làm việc tại các cơ quan giúp việc Bộ trưởng và tại các cơ quan trực thuộc Cục. Việc chuyển ngạch cho công chức, viên chức thực hiện theo trình tự như sau:

1. Các cơ quan sử dụng công chức thành lập Hội đồng để kiểm tra sát hạch về trình độ, năng lực của công chức theo quy định tại Điều 22 của Nghị định số 117/2003/NĐ-CP ngày 10/10/2003 của Chính phủ.

2. Phê duyệt danh sách những người được điều động, tiếp nhận đạt đủ các điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định hiện hành.

3. Tiến hành tổ chức kiểm tra sát hạch về trình độ, năng lực của công chức theo quy định sau khi nhận được văn bản này.

4. Ngay sau khi có kết quả kiểm tra sát hạch về trình độ, năng lực của công chức, các cơ quan gửi kết quả về Hội đồng tuyển dụng và sử dụng công chức, viên chức của Bộ để Hội đồng thông qua và đề nghị Lãnh đạo Bộ bổ nhiệm vào các ngạch công chức theo quy định.

5. Việc thi tuyển công chức năm 2009, Hội đồng tuyển dụng và sử dụng công chức, viên chức của Bộ sẽ có hướng dẫn riêng, dự kiến sẽ tổ chức thi tuyển công chức vào đầu quý IV năm 2009.

Bộ thông báo và yêu cầu các cơ quan thực hiện việc kiểm tra sát hạch về trình độ, năng lực của công chức theo đúng quy định hiện hành.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Lưu VT, TCCB.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Doãn Thọ

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4156/BGTVT-TCCB ngày 22/06/2009 về việc tổ chức kiểm tra sát hạch năng lực công chức do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.498

DMCA.com Protection Status
IP: 44.200.194.255
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!