Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 4144/LĐTBXH-VP về việc báo cáo công tác kiểm tra thực hiện chính sách, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch năm 2009 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Số hiệu: 4144/LĐTBXH-VP Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Người ký: Lê Văn Hoạt
Ngày ban hành: 02/11/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH
VÀ XÃ HỘI
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------------

Số: 4144/LĐTBXH-VP
V/v báo cáo công tác kiểm tra thực hiện chính sách, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch năm 2009

Hà Nội, ngày 02 tháng 11 năm 2009

 

Kính gửi: Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ

Thực hiện chương trình công tác năm 2009 của Bộ, Bộ trưởng đã ban hành Quyết định số 334/QĐ-LĐTBXH ngày 20 tháng 3 năm 2009 về việc phê duyệt kế hoạch tổ chức các hội nghị, hội thảo, tập huấn các đơn vị thuộc Bộ năm 2009 và Quyết định số 351/QĐ-LĐTBXH ngày 24 tháng 3 năm 2009 về việc phê duyệt kế hoạch kiểm tra việc thực hiện chính sách, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch năm 2009.

Để chuẩn bị báo cáo Chính phủ kết quả thực hiện chương trình công tác năm 2009, Bộ yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị chỉ đạo thực hiện các nội dung sau:

1. Bố trí nhân lực tổ chức thực hiện kế hoạch đã được phê duyệt;

2. Tổng kết việc thực hiện 02 Quyết định nói trên và gửi báo cáo (kèm theo file điện tử) về Văn phòng Bộ trước ngày 20/11/2009 để tổng hợp báo cáo./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ VĂN PHÒNG
Lê Văn Hoạt  

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 4144/LĐTBXH-VP về việc báo cáo công tác kiểm tra thực hiện chính sách, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch năm 2009 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.440

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 18.206.238.77