Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 410/BXD-XL của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn thực hiện các quy định trong xây dựng

Số hiệu: 410/BXD-XL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Nguyễn Văn Liên
Ngày ban hành: 14/03/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 410/BXD-XL
V/v: Hướng dẫn thực hiện các quy định trong xây dựng

Hà Nội, ngày 14 tháng 03 năm 2006 

 

Kính gửi  Tổng công ty xăng dầu Việt Nam

 

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 45/XD-CNĐT ngày 11/01/2006 của Tổng Công ty xăng dầu Việt nam đề nghị hướng dẫn thực hiện các quy định trong hoạt động xây dựng. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Trong khi chưa có hướng dẫn để thống nhất thực hiện các dự án đầu tư xây dựng theo Luật đầu tư nước ngoài tại Việt nam, việc hình thành dự án và đầu tư xây dựng hiện nay vẫn thực hiện theo quy định của Nghị định 24/2000/NĐ-CP ngày 31/07/2000 của Chính phủ, trong đó việc thẩm định TKKT thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 16/2000/TT-BXD ngày 11/12/2000 của Bộ Xây dựng. Theo các quy định này thì sau khi nhận được quyết định về thẩm định thiết kế và xây dựng công trình thì chủ đầu tư được tiến hành xây dựng công trình theo thiết kế đã được thẩm định (dự án nhóm A do Bộ Xây dựng thẩm định, dự án nhóm B,C do Sở Xây dựng thẩm định) hoặc quá thời hạn 20 ngày làm việc kể từ ngày nộp đủ hồ sơ xin thẩm định thiết kế mà cơ quan thẩm định thiết kế không thông báo quyết định của mình thì chủ đầu tư được tiến hành xây dựng công trình theo hồ sơ thiết kế đã nộp.

Khi xin giấy phép đầu tư, chủ đầu tư phải nộp hồ sơ dự án trong đó có phần giải trình kinh tế-kỹ thuật theo hướng dẫn tại Nghị định 24/2000/NĐ-CP mà không phải lập Báo cáo đầu tư xây dựng công trình theo quy quy định của Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình. Do vậy, khi trình hồ sơ để thẩm định TKKT, chủ đầu tư phải gửi kèm hồ sơ dụ án đã được chấp thuận khi cấp giấy phép đầu tư.

2. Theo quy định tại Điều 95, 100 của Luật Xây dựng, để tìm được tổ chức tư vấn quản lý dự án, thiết kế xây dựng công trình chủ đầu tư phải tổ chức đấu thầu hạn chế để lựa chọn nhà thầu. Việc lựa chọn nhà thầu tư vấn xây dựng công trình được thực hiện theo quy định tại Điều 27 của Nghị định số 16/2005/NĐ-CP.

3. Theo quy định tại Khoản 6 Điều 48 của Nghị định 16/2005/NĐ-CP, một tổ chức tư vấn có thể được thực hiện một, một số hoặc tất cả các công việc về lập dự án đâu tư xây dựng công trình, quản lý dự án, khảo sát xây dựng, thiết kế xây dựng công trình, giám sát thi công xây dựng công trình nếu có đủ Điều kiện năng lực theo quy định. Như vậy tổ chức tư vấn được chủ đầu tư thuê để quản lý dự án vẫn có thể thực hiện các công việc lập thiết kế kỹ thuật, tổng dự toán. Tuy nhiên không được tham gia thẩm tra, thẩm định sản phẩm thiết kế kỹ thuật – tổng dự toán do mình lập, trường hợp này chủ đầu tư phải thuê tổ chức tư vấn khác giúp mình thẩm tra, thẩm định trước khi phê duyệt.

Nếu dự án có sử dụng vốn ngân sách nhà nước, vốn tín dụng do nhà nước bảo lãnh, vốn đầu tư phát triển của nhà nước thì tổ chức tư vấn không được thực hiện công việc giám sát thi công xây dựng công trình do mình thiết kế.

Trên đây là một số ý kiến của Bộ Xây dựng, đề nghị Tổng công ty nghiên cứu triển khai thực hiện.

 

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu VP,XL.

K/T BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
(Đã ký) 
Nguyễn Văn Liên

 

 

Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 410/BXD-XL của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn thực hiện các quy định trong xây dựng

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.249
DMCA.com Protection Status