Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 398/TCCB Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tòa án nhân dân tối cao Người ký: Trần Văn Tú
Ngày ban hành: 21/07/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 398/TCCB
V/v Báo cáo công tác tổ chức cán bộ

Hà Nội, ngày 21 tháng 07 năm 2011

 

Kính gửi: Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Ngày 22 tháng 8 năm 2008, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao đã ban hành Quyết định số 1138/QĐ-TCCB về phân cấp quản lý cán bộ Tòa án nhân dân địa phương, để kiểm tra, đánh giá việc thực hiện Quyết định phân cấp nói trên và theo dõi, quản lý công tác tổ chức cán bộ của các Tòa án nhân dân địa phương, Tòa án nhân dân tối cao yêu cầu Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện việc báo cáo định kỳ như sau:

1. Hàng Quý báo cáo về công tác tổ chức cán bộ của ngành Tòa án nhân dân thuộc quyền quản lý theo các biểu mẫu (gửi kèm Công văn này):

1.1. BÁO CÁO SỐ LƯỢNG CÔNG CHỨC;

1.2. BÁO CÁO CHẤT LƯỢNG CÔNG CHỨC;

1.3. BÁO CÁO SỐ LƯỢNG ĐỘI NGŨ LÃNH ĐẠO;

1.4. BÁO CÁO VỀ TÌNH HÌNH BỔ NHIỆM THẨM PHÁN, CHÁNH ÁN, PHÓ CHÁNH ÁN;

1.5. BÁO CÁO DANH SÁCH CÔNG CHỨC BỊ XỬ LÝ KỶ LUẬT;

1.6. BÁO CÁO DANH SÁCH CÔNG CHỨC, THẨM PHÁN ĐƯỢC ĐIỀU ĐỘNG, BIỆT PHÁI ĐỂ TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC XÉT XỬ.

Lưu ý: Nếu không có gì thay đổi so với Quý trước cũng phải gửi đủ các báo cáo trên.

2. Thời hạn gửi báo cáo: Quý I (chậm nhất ngày 10/4); Quý II (chậm nhất ngày 10/7); Quý III (chậm nhất ngày 10/10); Quý IV (chậm nhất ngày 10/01 năm sau). Thời điểm báo cáo bắt đầu từ quý III năm 2011 (tính từ ngày 01/01/2011 đến ngày 31/8/2011).

3. Báo cáo được gửi về Vụ Tổ chức - Cán bộ Tòa án nhân dân tối cao (thông qua Phòng quản lý cán bộ Tòa án nhân dân địa phương).

4. Việc thực hiện chế độ báo cáo quy định tại Công văn này được coi là một trong những chỉ tiêu bình xét thi đua hàng năm.

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc đề nghị phản ánh về Tòa án nhân dân tối cao (thông qua Vụ Tổ chức - Cán bộ) để được hướng dẫn, giải thích.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: Vụ TCCB.

KT. CHÁNH ÁN
PHÓ CHÁNH ÁN
Trần Văn Tú

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 398/TCCB ngày 21/07/2011 về báo cáo công tác tổ chức cán bộ do Tòa án nhân dân tối cao ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.742

DMCA.com Protection Status
IP: 35.175.107.142
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!