Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 3949/VPCP-KTTH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Phạm Văn Phượng
Ngày ban hành: 11/06/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 3949/VPCP-KTTH
V/v chấn chỉnh công tác quản lý ngành hải quan  

Hà Nội, ngày 11 tháng 06 năm 2009

 

Kính gửi: Các Bộ: Tài chính, Nội vụ, Công an

Việc tăng cường năng lực của ngành Hải quan đã được Thủ tướng Chính phủ thường xuyên quan tâm, chỉ đạo nhưng kết quả triển khai thực hiện vẫn chưa đáp ứng yêu cầu, còn nhiều phức tạp, gây khó khăn cho hoạt động xuất nhập khẩu, thông quan hàng hóa của doanh nghiệp: một số cán bộ, công chức hải quan còn gây phiền hà, sách nhiễu trong thi hành công vụ. Để chấn chỉnh, khắc phục tình trạng trên, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ trưởng Bộ Tài chính:

1. Thực hiện ngay việc rà soát lại các thủ tục, quy trình quản lý về hải quan, trước hết là các thủ tục, quy trình quản lý hành chính, đối với hoạt động xuất nhập khẩu, thông quan hàng hóa; xác định cụ thể những thủ tục cần loại bỏ, điều chỉnh hoặc sửa đổi, bổ sung để có các thủ tục hành chính đơn giản, thuận tiện, thực sự rút ngắn thời gian làm thủ tục hải quan và thông quan hàng hóa xuất nhập khẩu của doanh nghiệp.

2. Đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện Đề án “Hiện đại hóa Hải quan” theo hướng tăng cường đầu tư máy móc, thiết bị và ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý theo lộ trình cụ thể, đảm bảo các thủ tục và việc kiểm tra, thông quan hàng hóa ở các cửa khẩu có lượng hàng hóa xuất nhập khẩu lớn, tập trung đều được ứng dụng công nghệ thông tin.

3. Chỉ đạo, lãnh đạo và phân công cán bộ thường xuyên kiểm tra, giám sát hoạt động công vụ của cán bộ, công chức hải quan ở cửa khẩu tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật; đồng thời xử lý nghiêm những sai phạm.

4. Định kỳ hàng quý, Bộ Tài chính báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện các công việc trên.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các PTTg Chính phủ;
- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT, các Vụ: TH, KNTN, TCCV;
- Lưu Văn thư, KTTH (3b).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Phạm Văn Phượng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3949/VPCP-KTTH ngày 11/06/2009 về việc chấn chỉnh công tác quản lý ngành hải quan do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.048

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.24.209