Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 394/TTR-THHC thực hiện chế độ báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng do Thanh tra Bộ Tư pháp ban hành

Số hiệu: 394/TTR-THHC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tư pháp Người ký: Hà Kế Vinh
Ngày ban hành: 07/10/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TƯ PHÁP
THANH TRA
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 394/TTR-THHC
V/v thực hiện chế độ báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng

Hà Nội, ngày 07 tháng 10 năm 2011

 

Kính gửi: Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ

Thực hiện Công văn số 2176/TTCP-C.IV ngày 15/8/2011 của Thanh tra Chính phủ và Công văn số 437/VPBCĐ-V.VI ngày 03/10/2011 của Văn phòng Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng về việc thực hiện chế độ báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng, Thanh tra Bộ Tư pháp hướng dẫn các đơn vị thuộc Bộ thực hiện chế độ báo cáo về công tác này như sau:

I. Các loại báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng, thời kỳ lấy số liệu và thời hạn báo cáo

1. Báo cáo tháng

- Báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng trong kỳ từ ngày 16 tháng trước đến ngày 15 của tháng báo cáo. Báo cáo đủ 12 tháng trong năm. Thời hạn gửi báo cáo chậm nhất vào ngày 17 của tháng báo cáo.

- Báo cáo tháng được thực hiện theo mẫu tại Phụ lục I (gửi kèm theo công văn này).

2. Báo cáo Quý I

- Báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng trong kỳ từ ngày 16 tháng 12 năm trước đến ngày 15 tháng 3. Gửi báo cáo chậm nhất vào ngày 18 tháng 3.

- Báo cáo theo đề cương tại Phụ lục số 02 và thống kê số liệu theo Phụ lục số 03 (gửi kèm theo công văn này).

3. Báo cáo 6 tháng

- Báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng trong kỳ từ ngày 16 tháng 12 năm trước đến ngày 15 tháng 6. Gửi báo cáo chậm nhất vào ngày 18 tháng 6.

- Báo cáo theo đề cương tại Phụ lục số 02 và thống kê số liệu theo Phụ lục số 03 (gửi kèm theo công văn này).

4. Báo cáo 9 tháng

- Báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng trong kỳ từ ngày 16 tháng 12 năm trước đến ngày 15 tháng 9. Gửi báo cáo chậm nhất vào ngày 18 tháng 9.

- Báo cáo theo đề cương tại Phụ lục số 02 và thống kê số liệu theo Phụ lục số 03 (gửi kèm theo công văn này).

5. Báo cáo năm

- Báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng trong kỳ từ ngày 16 tháng 12 năm trước đến ngày 15 tháng 12. Gửi báo cáo chậm nhất vào ngày 20 tháng 12.

- Báo cáo theo đề cương tại Phụ lục số 02 và thống kê số liệu theo Phụ lục số 03 (gửi kèm theo công văn này).

II. Hình thức gửi báo cáo

Báo cáo được gửi bằng hình thức văn bản hoặc file điện tử gửi tới địa chỉ ngaht@moj.gov.vn theo đúng thời hạn đã được nêu trên để Thanh tra Bộ tổng hợp xây dựng báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng của Bộ Tư pháp trình Bộ trưởng ký ban hành.

Để báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng của Bộ Tư pháp được đầy đủ, toàn diện, trên cơ sở Công văn này, Thanh tra Bộ đề nghị Tổng cục Thi hành án dân sự triển khai đến các cơ quan thi hành án dân sự trên toàn quốc và tổng hợp số liệu báo cáo theo định kỳ Quý I, 6 tháng, 9 tháng và năm gửi về Thanh tra Bộ theo đúng thời hạn đã được nêu ở trên.

Thanh tra Bộ đề nghị các đơn vị thực hiện hướng dẫn nêu trên kể từ tháng 10 năm 2011./.

Rất mong nhận được sự quan tâm của các đồng chí./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Các Thứ trưởng (để b/c);
- Lưu: THHC.

CHÁNH THANH TRA
Hà Kế Vinh

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 394/TTR-THHC thực hiện chế độ báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng do Thanh tra Bộ Tư pháp ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.934

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.227.3.146