Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 3932/BCT-KH về tình hình thực hiện Chương trình hành động tại Nghị quyết 16/2007/NQ-CP do Bộ Công thương ban hành

Số hiệu: 3932/BCT-KH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Công thương Người ký: Lê Danh Vĩnh
Ngày ban hành: 20/04/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ CÔNG THƯƠNG  
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 3932/BCT-KH
V/v tình hình thực hiện CTHĐ tại Nghị quyết 16/2007/NQ-CP

Hà Nội, ngày 20 tháng 04 năm 2010

 

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc TW.

 

Để triển khai thực hiện Nghị quyết số 16/2007/NQ-CP ngày 27 tháng 02 năm 2007 của Chính phủ về việc ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về “một số chủ trương, chính sách lớn để nền kinh tế phát triển nhanh và bền vững khi Việt Nam là thành viên của Tổ chức Thương mại thế giới”, các Bộ, ngành, địa phương đã tiến hành xây dựng Chương trình hành động của mình để cụ thể hóa và triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao.

Nhằm thống nhất khung theo dõi, đánh giá kết quả triển khai thực hiện Chương trình hành động của các Bộ ngành, địa phương thực hiện Nghị quyết số 16/2007/NQ-CP , Bộ Công Thương được Chính phủ giao và đã xây dựng, ban hành Thông tư số 06/2009/TT-BCT ngày 20 tháng 3 năm 2009 để hướng dẫn theo dõi, đánh giá kết quả thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ theo Nghị quyết số 16/2007/NQ-CP .

Để chuẩn bị tổng hợp báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tình hình thực hiện Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 16/2007/NQ-CP của các Bộ, ngành, địa phương, Bộ Công Thương xin đề nghị các Bộ ngành, địa phương gửi báo cáo tình hình thực hiện theo hướng dẫn cụ thể như sau:

1. Các Cơ quan phối hợp (nêu tại khoản b, mục 2, phần I, Thông tư 06/2009/TT-BCT) báo cáo về tình hình và kết quả triển khai thực hiện Chương trình hành động của Bộ ngành, địa phương mình xin gửi về các Cơ quan chủ trì (đã được quy định tại Thông tư số 06/2009/TT-BCT nêu trên) để tổng hợp chung, và đồng gửi về Bộ Công Thương (có thể gửi qua email: thudh@moit.gov.vn) để biết và theo dõi chung trước ngày 04 tháng 5 năm 2010.

2. Các Cơ quan chủ trì (nêu tại khoản a, mục 2, phần I, Thông tư 06/2009/TT-BCT) tổng hợp báo cáo của các Cơ quan phối hợp theo các lĩnh vực và gửi về Bộ Công Thương trước ngày 18 tháng 5 năm 2010.

Văn bản gửi về Bộ Công Thương xin vui lòng gửi trước qua địa chỉ email: thudh@moit.gov.vn; hoahtt@moit.gov.vn.

Trong trường hợp cần thiết, đề nghị các cơ quan liên lạc với Vụ Kế hoạch, Bộ Công Thương (số điện thoại: 04.22202329/ 22202319. Email: thudh@moit.gov.vn) để được hướng dẫn cụ thể.

Đề nghị các Bộ ngành, địa phương quan tâm chỉ đạo các đơn vị báo cáo tình hình triển khai thực hiện và gửi đúng thời hạn để có thể sớm tổng hợp chung, báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ trưởng;
- Thứ trưởng Nguyễn Cẩm Tú;
- Lưu: VT, KH.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Lê Danh Vĩnh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 3932/BCT-KH về tình hình thực hiện Chương trình hành động tại Nghị quyết 16/2007/NQ-CP do Bộ Công thương ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.270

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 18.206.12.79