Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 3856/BTC-HCSN của Bộ Tài chính về nguyên tắc việc bảo lưu mức phụ cấp phục vụ đối với cán bộ điều động, luân chuyển từ vị trí có mức phụ cấp phục vụ cao đến vị trí có mức phụ cấp phục vụ thấp và một số chế độ, chính sách đối với cán bộ được điều động, luân chuyển theo yêu cầu của Đảng và Nhà nước

Số hiệu: 3856/BTC-HCSN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Huỳnh Thị Nhân
Ngày ban hành: 24/03/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3856/BTC-HCSN
V/v: Bảo lưu chế độ, chính sách đối với cán bộ luân chuyển

Hà Nội, ngày 24 tháng 03 năm 2006 

 

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc chính phủ 
 - HĐND, UBND các tỉnh, TP trực thuộc trung ương 
 - Văn phòng trung ương và các ban của đảng 
 - Văn phòng Quốc hội 
 - Văn phòng chủ tịch nước 
 - Viện kiểm sát nhân dân tối cao 
 - Tòa án nhân dân tối cao 
 - Cơ quan Trung ương của các đoàn thể

 

Ngày 26/01/2006 Văn phòng Chính phủ có công văn số 527/VPCP-VX “về việc thực hiện Quyết định số 269/2005/QĐ-TTg ngày 31/10/2005 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ phụ cấp phục vụ”, thông báo ý kiến của Thủ tướng Chính phủ đồng ý về nguyên tắc việc bảo lưu mức phụ cấp phục vụ đối với cán bộ Điều động, luân chuyển từ vị trí có mức phụ cấp phục vụ cao đến vị trí có mức phụ cấp phục vụ thấp và một số chế độ, chính sách đối với cán bộ được Điều động, luân chuyển theo yêu cầu của Đảng và Nhà nước.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ; sau khi có ý kiến của Bộ Nội vụ (công văn số 519/BNV-TL ngày 07/3/2006), Ban Tổ chức Trung ương (công văn số 8432/CV-TCTW ngày 27/02/2006), Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện việc bảo lưu mức phụ cấp phục vụ và một số chế độ, chính sách đối với cán bộ được Điều động, luân chuyển theo yêu cầu của Đảng và Nhà nước như sau:

1. Cán bộ thuộc diện luân chuyển cán bộ lãnh đạo và quản lý theo tinh thần Ndqu số 11-NQ/TW ngày 25/01/2002 của Bộ Chính trị từ vị trí có mức phụ cấp phục vụ cao đến vị trí có mức phụ cấp phục vụ thấp được bảo lưu mức phụ cấp phục vụ và các chế độ, chính sách hiện hưởng.

Riêng các chế độ phụ cấp theo lương quy định tại Điều 6 Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang (trừ phụ cấp thâm niên vượt khung, phụ cấp thâm niên nghề) thực hiện theo quy định cho nơi, ngành nghề, công việc cán bộ được Điều động, luân chuyển đến làm việc.

2. Thời gian bảo lưu các chế độ nêu trên được tính trong thời gian Điều động luân chuyển theo tinh thần Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 25/01/2002 của Bộ Chính trị và kết thúc khi hết thời hạn luân chuyển, cán bộ luân chuyển được bố trí nhiệm vụ mới.

3. Đề nghị người đứng đầu các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện, đảm bảo tạo Điều kiện thuận lợi cho công tác luân chuyển cán bộ.

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị các cơ quan, đơn vị phản ánh kịp thời về Bộ Tài chính, Ban Tổ chức Trung ương, Bộ Nội vụ để xem xét, hướng dẫn cụ thể./.

 

Nơi nhận:
- Như trên
- Văn phòng Chính phủ’
- Bộ Nội vụ, Ban TCTW;
- Vụ Pháp chế;
- Lưu: VT, Vụ HCSN (CST3)

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG 
Huỳnh Thị Nhân

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3856/BTC-HCSN của Bộ Tài chính về nguyên tắc việc bảo lưu mức phụ cấp phục vụ đối với cán bộ điều động, luân chuyển từ vị trí có mức phụ cấp phục vụ cao đến vị trí có mức phụ cấp phục vụ thấp và một số chế độ, chính sách đối với cán bộ được điều động, luân chuyển theo yêu cầu của Đảng và Nhà nước

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.868

DMCA.com Protection Status
IP: 100.24.113.182