Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 3806/LĐTBXH-TCCB Cung cấp thông tin do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Số hiệu: 3806/LĐTBXH-TCCB Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Người ký: Lê Văn Chương
Ngày ban hành: 07/11/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3806/LĐTBXH-TCCB
V/v Cung cấp thông tin

Hà Nội, ngày 07 tháng 11 năm 2011

 

Kính gửi: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Để góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của ngành lao động, thương binh và xã hội, số liệu thông tin phục vụ nhiệm vụ chính trị của Bộ, đồng thời tạo thuận lợi trong quan hệ công tác giữa các đơn vị trong toàn ngành, Bộ đề nghị các Sở Lao động - Thương binh và Xã hội cung cấp các thông tin sau[1]:

1. Cơ cấu tổ chức của Sở (bao gồm cả đơn vị hành chính và đơn vị sự nghiệp); biên chế của Sở (phân chia theo các phòng, ban, …).

2. Tổng số Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện trên địa bàn; biên chế hành chính của từng Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội.

3. Tổng số xã trên địa bàn và tổng số công chức cấp xã chuyên trách theo dõi về Lao động - Thương binh và Xã hội.

4. Địa chỉ, số điện thoại, số fax, trang web của Sở.

5. Cơ cấu Lãnh đạo Sở (theo phụ lục kèm theo).

Thông tin bằng văn bản xin gửi về Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Số 12, Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội, muộn nhất là ngày 30/12/2011; Bản mềm gửi về địa chỉ thư điện tử: thlong78@yahoo.com.

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Sở.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TCCB.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ TỔ CHỨC CÁN BỘ
Lê Văn Chương

 

DANH SÁCH LÃNH ĐẠO SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI …………………………………

TT

Họ và tên

Năm sinh

Nguyên quán

Nơi ĐKHK thường trú

Chức vụ hiện nay

Ngày tháng năm được bổ nhiệm chức vụ hiện nay

Chức vụ, đơn vị công tác trước khi được bổ nhiệm

Trình độ

Ghi chú

Nam

Nữ

Chuyên môn

Lý luận chính trị

Quản lý hành chính nhà nước

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú: Đề nghị mỗi Lãnh đạo Sở gửi kèm 01 ảnh 4x6 (ảnh mới chụp)[1] Trong quá trình tổ chức và hoạt động, nếu đơn vị có sự thay đổi về những thông tin trên, đề nghị các Sở có báo cáo bổ sung và gửi về Vụ Tổ chức cán bộ theo địa chỉ trên.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 3806/LĐTBXH-TCCB Cung cấp thông tin do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.054
DMCA.com Protection Status

IP: 54.172.221.7